fbpx

2023 ble året der vi skulle juble over en overstått pandemi, men som i stedet ga oss nye kriser og konflikter vi måtte forholde oss til i Europa og i verden.

I Tendens startet året med nyheter om konsekvensene av pandemien. Når skolene ble stengt i Uganda, førte det til barnearbeid og tenåringsgraviditeter. Mange av pandemibarna kom aldri tilbake til skolen.

Krigen i Israel og på Gazastripen minnet oss på hvor brutalt krig er, og hvor vanskelig det er å finne løsninger på konflikter – ikke minst denne. Mens alles øyne var vendt mot Gaza, forsvant de fleste andre krisene fra medienes søkelys. Samtidig minnet dette oss også på at mange kriger og konflikter i verden aldri når mediebildet.

Velferdsutfordringer

I 2023 kom stortingsmeldingen som fulgte opp Pensjonsutvalgets anbefalinger. Dette førte til saken: En alderdom under fattigdomsgrensa. Postdoktor i sosiologi, Emil Øversveen skildrer pensjonssystemet på følgende måte:

– Det er som et race der det gjelder å løpe så lenge man kan. Men man stiller ikke likt på startstreken. For selv om alle er 62 år, så har noen allerede løpt mange flere runder rundt banen enn de andre.

Mulig har han også rett i dette, for hvordan skal vi sikre gode pensjonsordninger for alle også i fremtiden når alle ikke stiller likt på startstreken?

Tendens fulgte senere opp en annen sak som belyser utfordringer med velferdssystemet. Den trøblete trygda. For hvorfor er ikke trygdesystemet gjort enklere? I artikkelen stilles det spørsmål ved om systemet bevisst er laget komplisert for å gjøre det vanskelig for folk å benytte seg av det.

Nye arbeidstrender

I nyhetssaken arbeidstrender i Venezia ble vi kjent med flere som hadde reist til Venezia for å bo og jobbe – på fjernkontor. Kanskje kan dette hindre at turistbyer blir til spøkelsesbyer? Men kan det også ha overføringsverdi til utkantstrøk i Norge for å opprettholde bosettingen?

Hjemmekontor har for alvor fått fotfeste i arbeidslivet, og nyere studier har gitt oss mer kunnskap om hva hjemmekontor gjør med likestillingen og arbeidsdelingen i hjemmet.

Tendens var som mange andre også opptatt av vårens lønnsforhandlinger. I nyhetssaken: Står frontfaget for fall, tok vi for oss hva frontfaget har betydd for norske lønnsoppgjør, men også om modellen nå er i endring.

Den andre store arbeidslivstrenden Tendens har belyst, er mangelen på arbeidskraft i mange bransjer, og hvordan vi må tenke nytt om vi skal sikre nok arbeidskraft i fremtiden. Et viktig spørsmål i den forbindelse er om seniorene kan bidra til å løse arbeidskraftsunderskuddet i fremtiden.

Vi må uansett la de som ønsker å jobbe, og som vi sårt trenger, få lov til å jobbe og bruke kompetansen sin. Dette gjelder ikke minst de med funksjonsnedsettelser – som journalist Linn Merete Rognø belyste så fint i saken: Det er et stort samfunnsproblem at Norge ikke klarer å bruke kompetansen sin.

I året som har gått har vi også sett på hva fremtidens arbeidstakere tenker om arbeidslivet – de unge som er helt i starten av sin karriere. Quiet Quitting, er et fenomen mange unge i dag kjenner seg igjen i, og noe vi kanskje bør ta på alvor?

Quiet quitting er heldigvis ikke den eneste måten å møte det moderne arbeidslivet på, det er også mulig å trives, slik det beskrives i saken «Slik lærer du å elske jobben du hater. For nettopp trivsel er viktig om vi ønsker at folk skal stå lenge i arbeid, men også for at folk skal velge yrker vi trenger i fremtiden.

Tendens håper du som leser også er med oss videre inn i 2024. Da kan vi love flere gode artikler om fremtidens arbeidsliv og andre spennende temaer.