fbpx
Nyheter

– Vitner om useriøs arbeidsgiver

Kvinner skal ikke informere om sin graviditet på jobbintervju, råder advokat. Arbeidsgiver har heller ikke lov til å spørre om det.

«Hva er dine styrker? Hva er dine svakheter? Hvordan takler du stress? Hvorfor skal vi ansette deg?»: Dette er relevante spørsmål arbeidssøkere kan forvente å få under et jobbintervju, og som man bør kunne svare på.

Samtidig er det mange spørsmål som norsk lov forbyr arbeidsgiver å stille under jobbintervjuet. Spesielt ett av dem opplever flere kvinnelige arbeidssøkere  å bli spurt om:

– Oftere enn vi liker å tro, sier Marte Nesje, senioradvokat hos Codex Advokat AS.

Marte-Nesje-Foto-Codex-Advokat-AS-aspect-ratio-9-16
Marte Nesje

«GRAVID?»: Om en kvinne får dette spørsmålet under jobbintervjuet, bør hun svare at det er noe hun ikke har tatt stilling til ennå, råder Marte Nesje, senioradvokat hos Codex Advokat AS. Foto: Codex Advokat AS.

Arbeidsgiver begår lovbrudd

«Er du gravid, eller har du planer om å bli gravid i løpet av nærmeste fremtid?»

Om arbeidsgiver stiller spørsmålet til jobbsøker, begår hen et lovbrudd:

– Det følger av Likestillings- og diskrimineringsloven §30 at arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om planer om å få barn, enten graviditet eller adopsjon, sier Nesje.

Hun presiserer samtidig at forbudet er kjønnsnøytralt; det betyr at heller ikke menn trenger å opplyse om at ektefelle, samboer eller partner er gravid eller i adopsjonsprosess.

Det kommer kanskje overraskende på noen – både den som søker og den som ansetter, men loven forbyr i tillegg arbeidsgiver å innhente slike opplysninger om søker ved en rekrutteringsprosess; dette gjelder hele ansettelsesprosessen, opplyser Nesje.

– Arbeidsgiver kan for eksempel ikke google, sjekke på sosiale medier som Facebook eller Instagram, hvorvidt det fremkommer opplysninger der som tilsier at arbeidssøkeren for eksempel er gravid eller planlegger å få barn, forteller juristen.

-Av den grunn mener jeg gravide kvinner ikke skal informere om sin graviditet, når man er på et jobbintervju, legger hun til.

 

Arbeidsgiver kan for eksempel ikke google, sjekke på sosiale medier som Facebook eller Instagram, hvorvidt det fremkommer opplysninger der som tilsier at arbeidssøkeren for eksempel er gravid eller planlegger å få barn.

– Mindre aktuell som gravid

– Hender det at arbeidsgivere og rekrutterere vurderer gravide arbeidssøkere som mindre aktuelle for stillingen i forhold til andre søkere?

– Det medfører nok en viss sannhet, svarer Maria Molvær Nesseth, avdelingsleder og seniorrådgiver ved Cruit rekrutteringsbyrå.

– Jeg kan ikke si at jeg har vært i situasjoner hvor arbeidsgiver åpenlyst har vurdert en kandidat som mindre aktuell på grunn av familiesituasjon eller graviditet, men jeg har absolutt vært i situasjoner hvor det har blitt et tema etter at kandidaten har gått ut av rommet, legger rekruttereren til.

Foto-CF-Wesenberg_Kolonihaven.no_-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde

-IKKE VONDT MENT: Dersom arbeidsgiver «tråkker feil» og spør om svangerskap, gjøres det sjeldent med vond intensjon, mener Maria Molvær Nesseth, avdelingsleder og seniorrådgiver ved Cruit rekrutteringsbyrå. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven.no.

Det gjelder som regel kvinnelige søkere sent i 20-årene, eller tidlig i 30-årene, ifølge Nesseth. Tilbakemeldingene er gjerne av sorten «vi må vel regne med at det kommer en permisjon der innen det neste året eller noe sånt»; uten at det har blitt brukt negativt imot kandidaten.

Hun understreker samtidig at det sjeldent gjøres med bevisst dersom arbeidsgiver «tråkker feil» helt innledningsvis i intervjuet, hevder hun.

– Å prøve å bli bedre kjent med hverandre gjennom løs prat, er et verktøy arbeidsgivere ofte bruker for å få kandidaten til å slappe av og roe nervene litt før man går løs på det faglige. Da stilles det ofte spørsmål som «kan du fortelle meg litt om familien din?», eller «er du gift?», «har du barn?», forklarer Nesseth videre.

– Vanskelig for begge parter

Nesseth mener at det er viktig å hegne om det sterke juridiske vernet som gravide har i arbeidslivet. Samtidig erfarer hun at dette er et vanskelig og sensitivt tema for både arbeidsgiver og den gravide arbeidssøkeren.

– Det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha negativ betydning for arbeidsforholdet, men hvorvidt du skal informere om din graviditet er, som alt annet i en rekrutteringsprosess, situasjonsavhengig, sier Nesseth og presiserer:

– En liten bedrift kan settes i en økonomisk svært sårbar situasjon av en uventet graviditet hos en nyansatt, og arbeidsgiver kan oppleve det som et tillitsbrudd dersom de får dette som en overraskelse på første arbeidsdag. På den måten kan du skape en dårlig start på arbeidsforholdet, både for deg selv og for arbeidsgiver.

En større organisasjon, eller en offentlig enhet, derimot, må forventes å ha systemer og økonomi på plass som gjør dem rustet for å takle en slik situasjon, mener Nesseth.

– I et slikt tilfelle vil jeg si at det ikke er noen grunn til uoppfordret å informere om din tilstand, dersom den ikke er åpenbart synlig. Dersom det er åpenbart synlig at du er gravid, kan det skape en klein «rosa elefant» å ikke adressere det, fordi arbeidsgivere ofte – med rette – vil vegre seg mot å spørre, sier hun.

På den andre siden:

– Dersom du er sent i 20-åra eller tidlig i 30-åra og ikke adresserer temaet «familieforøkelse» under intervjuet, åpner du samtidig for at arbeidsgiver vil synse rundt dette når du ikke selv er til stede. Ved å gripe tyren ved hornene har du bedre mulighet til å komme arbeidsgivers antagelser i møte, og å sette dine egne ord på situasjonen, råder Nesseth.

gravid forretningskvinne føler seg syk på kontorarbeid

– Dersom du er sent i 20-åra eller tidlig i 30-åra og ikke adresserer temaet «familieforøkelse» under intervjuet, åpner du samtidig for at arbeidsgiver vil synse rundt dette når du ikke selv er til stede. Ved å gripe tyren ved hornene har du bedre mulighet til å komme arbeidsgivers antagelser i møte, og å sette dine egne ord på situasjonen, råder Maria Molvær Nesseth, avdelingsleder og seniorrådgiver ved Cruit rekrutteringsbyrå. Foto: Ground Picture/shutterstock.

Ved mistanke om diskriminering

Advokat Marte Nesje, er samtidig klar i sin anbefaling til kvinner som skulle få spørsmål under intervjuet, om hun er gravid eller om hun har planer om å bli gravid i nærmeste fremtid:

– Da bør hun svare at det er noe hun ikke har tatt stilling til ennå. Hvis hun allikevel har fått spørsmålet, til tross for at det er helt forbudt å stille, så bør hun kanskje spørre seg om dette er et selskap eller en arbeidsgiver hun ønsker å jobbe for. Det vitner i hvert fall om at arbeidsgiver ikke er særlig seriøs under intervjuet, mener Nesje.

Dersom kvinnen mistenker at hun blir diskriminert på grunnlag av graviditet, kan hun kontakte Diskrimineringsnemda og fremme klage mot selskapet, opplyser advokaten.

– Hvis hun ønsker å få vurdert et mulig erstatningskrav mot arbeidsgiver, bør hun kontakte advokat eller en fagforening, avslutter Nesje.

Fakta: Ulovlig å spørre om

I tillegg til spørsmål om planer om å få barn, graviditet eller adopsjon, har arbeidsgiver heller ikke lov til å spørre jobbsøker om:

  • Religion eller livssyn
  • Etnisitet
  • Funksjonsnedsettelse, diagnose eller medisinske årsaker til behov for tilrettelegging
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk

 

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsloven