fbpx

ChatGPT: Muligheter og risiko: Del 4

Jobbintervjuet

Travelt på teknologifronten

En chatbot fra USA har gjort kunstig intelligens til noe alle snakker om og dagene travlere for Jonas Engestøl Wettre i Teknologirådet. Selv er han mest opptatt av å innta et fugleperspektiv på nyvinningen når han trekker paralleller til smarttelefonen, elektrisitet og dampmaskinen.

IMG_3656-scaled-aspect-ratio-9-16
IMG_3656

Fakta:

Navn: Jonas Engestøl Wettre
Alder: 28 år
Stilling: Prosjektleder i Teknologirådet og leder Teknologirådets prosjekter om kunstig intelligens, tale- og språkteknologi.
Utdanning: Bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra King’s College London og mastergrad i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo.

Chatboten med det kryptiske navnet ChatGPT har vært gjenstand for mange heftige diskusjoner rundt lunsj- og middagsbordene de siste månedene. Utdanningssektoren var tidlig ute med å påpeke at ChatGPT kunne fremstå imponerende i sine svar, men fryktet hva dette hadde å si for hvordan eksamen blir i fremtiden. Andre hadde en annen innfallsvinkel og tok det i bruk for å lykkes med dating på Tinder. Andre igjen spør om dette kommer til å endre måten vi jobber på. For Samfunnsviter Jonas Engestøl Wettre er arbeidsdagen allerede endret etter chatboten kom inn i livet hans på slutten av fjoråret.

Hva gjør Jonas Engestøl Wettre i sin jobb?, spør jeg ChatGPT.

«I’m sorry, but I’m unable to determine the work of Jonas Engestøl Wettre without more information. There may be multiple people with that name, and without further context, it’s impossible to determine who you’re referring to.»

Når ikke chatboten kunne svare må jeg spørre deg direkte. Hva gjør du i jobben din?

– Jeg skriver mye. Holder foredrag, seminarer og leder ekspertgrupper. Vi skal levere råd og analyser til politikere som bruker det som underlag for å lage politikk. Vi skal komme til kjernen av hva teknologiutviklingen handler om, finne frem til de politiske spørsmålene, og gjøre alt dette håndgripelig for Stortinget og øvrige myndigheter.

Hvordan er det å jobbe med noe som alle snakker om for tiden? 

– Dette har uten tvil truffet bredt i befolkningen og mange er opptatt av hva dette betyr for fremtiden deres. Flere enn normalt forstår at denne teknologiutviklingen vil endre måten de jobber og tilegner seg ny kunnskap på, sier han og legger til:

-Teknologirådet sin rolle er å se på muligheter og konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner. Hvordan utfordrer utviklingen demokratiet? Hva kan den bety for ytringsfriheten? Hvordan kan teknologien påvirke folks forhold til sannheten? Det ChatGPT ikke vet, er hva sannheten er, men den gir deg et tverrsnitt fra ulike kilder på nett og gjerne det som er majoritetens perspektiv. I tillegg finner den på fakta dersom det ikke finnes et klart svar. Det er sånne spørsmål vi er opptatt av.

Hvordan får du brukt din samfunnsvitenskapelige bakgrunn i jobben din? 

– Det handler om å ta steget fra tekniske, isolerte og historieløse beskrivelser av nye teknologier og i stedet forklare hva som er grunnleggende nytt med dem, hvordan de utfordrer sentrale samfunnsverdier, hvem som tjener og taper på teknologiene og hvordan de vil bli brukt i praksis.

Wettre sier at teknologi ikke oppstår i et vakuum. Han mener samfunnsvitenskapen kan bidra med analyser av det som skjer, og sørge for at samfunnet tar i bruk teknologier som kunstig intelligens på måter som fremmer og beskytter verdiene vi er opptatt av.

-Smarttelefonen, elektrisitet og dampmaskinen var alle grunnlag for store samfunnsendringer. Vi kan stå foran et tilsvarende skille nå med bruk av kunstig intelligens, påpeker han.

Hva tror du om fremtidens jobbmarked for fremtidens samfunnsvitere?

– Behovet har i hvert fall aldri vært større, men vi må kanskje bli flinkere til å argumentere for vår egen kompetanse overfor fremtidige arbeidsgivere, sier han og legger til:

– Samfunnet vil bli stadig mer digitalisert og styrt av algoritmer og modeller, innen alt fra skole, klima og finans. Ingen vil være bedre egnet enn samfunnsvitere til å sette søkelys på hva endringene vil ha å si for mennesker og samfunn, og hvordan slike systemer og modeller må designes for å ivareta samfunnsverdiene, avslutter Wettre.