fbpx
Nyheter

– Fleksibilitet er kommet for å bli

I Schibsted Marketing Service og Schibsted Partnerstudio vil man nå ha folk tilbake på kontoret. Forskning viser derimot at fleksibilitet og medbestemmelse er viktig for at en skal yte best mulig på jobb.

Beslutningen som krever at 200 ansatte i Schibsted Marketing Service og Schibsted Partnerstudio må møte opp på jobb hver dag tredde i kraft fra 1. januar i år. Tidligere har de hatt mulighet for hjemmekontor to dager i uken.

Tendens har forsøkt å komme i kontakt med ansatte og tillitsvalgte i Schibsted Partnerstudio, men de ønsker ikke å uttale seg offentlig om saken. Beslutningen har ikke vært populær blant de ansatte som stort sett har hatt mulighet til å jobbe hjemmefra to dager i uken.

- Kreativitet oppstår når man møter opp

Heller ikke ledelsen som står bak beslutningen, vil uttale seg. På spørsmål om hvorfor de har bestemt at de ansatte ikke lenger skal kunne ha hjemmekontor, viser kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Øyvind Vormeland Salte, til en uttalelse fra kommersiell direktør i Schibsted, Christian Haneborg, til bladet Kampanje i desember:

– Vi vet at det skjer mer magi når folk møtes og jobber sammen. Vi er avhengig av kreativitet og innovasjon – og det oppstår i større grad når man møter opp fysisk, sier Salte.

Videre sier han at de nå signaliserer at de vil ha folk tilbake på kontoret, samtidig som det fremdeles vil være noe rom for hjemmekontor. Det blir en avtale den ansatte da gjør med sin nærmeste leder.

shutterstock_737459251-scaled-aspect-ratio-9-16
Ung man arbeider på PCen

I Schibsted Marketing Service og Schibsted Partnerstudio vil man nå ha folk tilbake på kontoret. Forskning viser derimot at fleksibilitet og medbestemmelse er viktig for at en skal yte best mulig på jobb. Foto: LStockStudio/shutterstock

Hjemmekontor er vanlig

Tallene varierer fra ulike arbeidsplasser og sektorer, men i de aller fleste kontorjobber er det åpent for å ha hjemmekontor noen dager i uka. Det forteller Nils Brede Moe, sjefforsker ved SINTEF.

– Veldig mange av de som jobber på kontor har fleksibilitet. En generell trend er at de fleste er på kontoret midt i uka, mens de gjerne jobber hjemmefra mandager og fredager, sier Moe som er en av Norges fremste eksperter på hjemmekontor.

SINTEFdigital-177426-scaled-aspect-ratio-9-16
Nils Brede ser inn i kamera fra et møterom

Nils Brede Moe, sjefforsker ved SINTEF. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.

Myte at kreative må være sammen hele tiden

Han kjenner ikke til eksempelet med Schibsted Partnerstudio, men har tanker rundt hva som kan fungere best i kreative yrker.

– Heller ikke i kreative yrker så er en nyskapende hele tiden, det er mange individuelle oppgaver som krever ro og konsentrasjon for at en skal få gjort jobben. En trenger fokustid, og det er litt misforstått at kreative mennesker må være sammen hele tiden for å skape noe, sier Moe.

Han råder bedriftene til å sette av tid til å finne ut hva som gir best balanse. De som vil at arbeidstakerne skal jobbe mest mulig effektivt bør spørre seg: Hvordan legge til rette for at de ansatte har fleksibilitet, uten at det går utover arbeidsmiljø, tilhørighet og kultur?

– Vi ser at de bedriftene som klarer å delegere myndighet så lavt som mulig til team og grupper, gjør det bra. Fleksibilitet i arbeidslivet er kommet for å bli, sier Moe.

Vi ser at de bedriftene som klarer å delegere myndighet så lavt som mulig til team og grupper, gjør det bra. Fleksibilitet i arbeidslivet er kommet for å bli.

Hvor er en mest effektiv?

Det store spørsmålet som Moe ofte får er: Hvor er en mest effektiv; hjemme eller på kontoret? Her viser han til ferske funn fra Storebrand, som han har fulgt nøye. Det spesielle med Storebrand er at det er helt opp til de ansatte selv om og når de vil jobbe hjemmefra eller på kontoret.

– Likevel har de ansatte høy tilstedeværelse på kontoret. Ledelsen gir mye ansvar og frihet til team og grupper til å organisere arbeidshverdagen sin. Vi ser at nettopp fordi de blir møtt med så mye tillit og mulighet til medbestemmelse, så er de mer fornøyde med jobben og yter også godt.

De oppfatter seg selv like produktive uavhengig om de jobber hjemmefra eller på kontoret. Tilstedeværelse har altså ikke noe å si for produktivitet. De har også attraktive kontorer og et bra lunsjtilbud, noe Moe påpeker er viktig for at folk skal trekkes til kontoret.

Hybrid løsning fungerer best

Moe har kommet fram til at den hybride løsningen vanligvis fungerer best. Når det gjelder individuelle oppgaver som krever konsentrasjon, er det gjerne mer effektivt å jobbe hjemmefra. Motsatt, dersom en skal ha et møte eller jobbe sammen i en gruppe, er det bedre å møtes enn å ta det digitalt. Det er nemlig viktig å møte kollegaer for å skape tilhørighet og et godt arbeidsmiljø.

– Om man skal skape noe på tvers i organisasjonen er tilstedeværelse viktig, fordi en hybrid hverdag og bruk av hjemmekontor gjør at vi blir mer opptatt av teamet og gruppen vi jobber i og mindre av det som skjer på tvers. Er man ikke bevisst denne utfordringen kan man få mer silotenking.

Det er de yngre som er mest på kontoret, mens de eldre oftere er hjemme. Dess større by og lengre pendleravstand, jo høyere interesse er det for hjemmekontor. Lang pendlervei fører til mye stress, forteller Moe.

– Yngre folk som er nye i jobben har større behov for å være på kontoret, blant annet for å lære av eldre med mer erfaring og for å bygge nettverk. Vi vet at innen yrker der det er mye gjennomtrekk og yngre som jobber, som for eksempel innen salg, er det krevende om det er for mye hjemmekontor.