fbpx
Nyheter

Unngå pensjonstabbene!

Rekordlave renter i banken har gjort det aktuelt for mange å plassere penger i fond eller pensjonssparing. Hvilke pensjonstabber bør man unngå?

Før man begynner med pensjonssparing bør man skaffe seg en oversikt over hva man allerede ligger an til å få i pensjon og hva man kan gjøre for å påvirke egen pensjon, mener jurist og ekspert på pensjon, Alexandra Plahte, i Formuesforvaltning pensjonsrådgivning AS.

Hvilke tabber er det flest gjør når det kommer til pensjon?

– Den vanligste tabben den yngre generasjonen gjør er nok å ikke ha et bevisst nok forhold til pensjon. Mange ligger med for lav risiko og glemmer at alderspensjon er langsiktig sparing. Mange ser seg dessuten blind på lønnslippen og glemmer verdien som ligger i en god pensjonsordning. Riktignok kan man ikke forhandle individuelt med tanke på pensjonsordningen gjennom jobben, men overgang til en dårligere pensjonsordning kan selvsagt kompenseres i form av høyere lønn, sier Plahte.

Alexandra-Plahte-Leder-jurist-Formuesforvaltning-Pensjonsradgivning-AS-Fotograf-Tone-Tonseth....2-PNG-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Alexandra Plahte

Alexandra Plahte, leder og jurist i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS Foto: Tone Tønseth

Ta et aktivt valg

Kan man påvirke egen pensjon?

-Når det gjelder alderspensjon fra NAV, er det begrenset hva man kan påvirke utover det å jobbe lengst mulig. Noe annet er det med alderspensjonsordningen gjennom jobben, særlig for de i privat sektor, forteller hun.

Videre forteller hun at i privat sektor er de aller fleste omfattet av en innskuddsordning. I dette ligger at innbetalingen fra arbeidsgiver er kjent, pensjonen ukjent. Dette fordi pensjonens størrelse avhenger både av innbetalt innskudd og tilført avkastning. Hvor mye man får i årlig pensjon avhenger dessuten av hvor mange år man velger å fordele utbetalingen over. Hovedregelen er 10 års utbetaling, minst til fylte 77 år. Velger man utbetaling fra fylte 62 år, vil altså hovedregelen være at en utbetaling over 15 år. Utbetalingstiden kan likevel settes kortere dersom opparbeidet kapital er mindre enn at årlig pensjon utgjør ca 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

– Man kan gjerne tenke på en innskuddsordning som en investeringskonto der pengene er låst til tidligst 62 år. For pensjonens størrelse er altså både innbetalingen (innskuddene) og avkastningen viktig. Jo yngre man er, desto viktigere er avkastningen grunnet renters- rente- effekten. Med innføring av Egen pensjonskonto kan alle som er omfattet av en innskuddsordning selv fritt velge både hos hvem og hvordan midlene skal plasseres. Alle bør foreta et aktivt valg, sier Plahte.

Du kan altså påvirke egen pensjon ved å ta et aktivt valg. Men om du er organisert så kan det også endre utfallet av alderspensjonen din.

– Er man organisert, kan det være fornuftig å se på hvilke betingelser fagforeningen har fremforhandlet på vegne av medlemmene sine og sammenligne disse med alternativene. Mange vil nok oppleve at kostnadene arbeidsgiver har fremforhandlet er høyere enn det man kan få gjennom fagforeningen sin, påpeker Plahte.

Plahte har tips til hva unge personer bør tenke på når det kommer til pensjon. Utforutsette hendelser kan inntreffe.

-Den yngre generasjonen bør huske på at pensjon er mer enn alderspensjon. Selv om man kan planlegge i forhold til alderspensjon langt opp og frem i tid, er det viktig å ta høyde for det uforutsette. Skulle man bli langtidssyk eller falle fra er det greit å vite at man har et økonomisk sikkerhetsnett for seg og/eller sine, sier Plahte.

Egen pensjonskonto kommer forbrukeren til gode

Samfunnsviteren spør Plahte om de nye pensjonsendringene i år har gjort at forbrukerne er vinneren av endringene.

Hun svarer at innføring i Egen pensjonskonto er godt nytt. Forbrukeren får økt innflytelse over egen pensjon, ordningen bidrar til økt oversikt over pensjonen, bevissthet og forståelse for pensjon. Men det fører også til et økt informasjonsbehov.

– Ettersom leverandørene av innskuddspensjon åpenbart har en egeninteresse med tanke på hvor pensjonssparingen plasseres, er det viktig at den enkelte får et godt nok faktagrunnlag for å kunne treffe riktige valg. Heldigvis inneholder de nye lovbestemmelsene detaljerte regler for hvilken informasjon og råd den enkelte har krav på, og i hvilken form informasjonen skal gis, sier Plahte.

Egen pensjonskonto:

Egen pensjonskonto er relevant for deg som jobber eller har planer om å jobbe i en privat bedrift med innskuddspensjon. Finanseportalen har en informativ og god ressursside for deg som vil vite mer om Egen pensjonskonto. Se Finansportalens ressursside her.

Fra tidligere arbeidsforhold
Når du slutter hos en arbeidsgiver i privat sektor, får du med deg alt som er betalt inn til din pensjon. Se Finansportalens ressursside om pensjon fra tidligere arbeidsgivere her.

Nye aktører på banen

Plahte syns det er positivt at nye aktører har kommet på banen. Hun mener de store og etablerte pensjonsleverandører ikke har vondt av å bli utfordret. Hun syns også det er positivt at fagforeningene har tatt en viktig posisjon.

-De forhandler på vegne av alle medlemmene sine, noe som kommer langt flere til gode enn kun de som er omfattet av en innskuddsordning i dag. Også de som ikke har Egen pensjonskonto, men kun pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold vil følgelig kunne nyte godt av lavere kostnader ved å flytte disse, forteller Plahte.