fbpx
Nyheter

Undersøkelse: psykiske lidelser øker

Studentlederen i Samfunnsviterne, Christine Bergan Yang, etterlyser et løfte om at studentenes psykiske helse prioriteres.

Tilleggsundersøkelsen til SHoT, studentenes helse og trivselsundersøkelse viser at forekomsten av andelen studenter som oppgir å ha en psykisk lidelse har økt fra 16 % i 2018 til 18 % i 2021.

-Når vi studenter må leve under så strenge begrensninger og leve fra en liten hybel i flere måneder så bidrar ikke det til bedre psyke, sier Yang.

I undersøkelsen svarte hele 44 %  at de savner ofte/svært ofte å være sammen med noen. 24 % føler seg ofte/svært utenfor, og 37 % føler seg ofte/svært ofte isolert.

-Dette er alvorlige tall. Jeg etterlyser et løfte fra forsknings- og høyere utdanningsministeren, Henrik Asheim om at han tar studentenes helse på alvor. Vi trenger tiltak nå og framover, også når pandemien er over, sier Yang.

Portrettbilde av studentleder Christine Bergan Yang

Studentlederen i Samfunnsviterne har flere forslag til tiltak som kan bedre studentenes psykiske helse Foto: Privat

Studentlederen foreslår følgende tiltak for å bedre studentenes psykiske helse:

  1. Det bør gjøres mer for å åpne campus. Universitetene og høgskolene bør se på muligheter for mer målrettede tiltak. Bør man dele studentene inn i kohorter slik at man kan få noe tilbud om fysisk undervisning på campus? Kanskje man kan få mulighet til å dra på forelesning annenhver uke eller liknende?
  2. Forsterke tilbudet som kan bedre psykisk helse hos studentene. Det er fortsatt for lang ventetid
  3. Benytte seg av studentverter, som f.eks. kan ha en «Skravlekopp», og gå rundt å prate med studenter som er alene på Campus.
  4. Studenter bør få tilbud om kurs i studieteknikk og hvordan man kan være en effektiv digital student.

Videre presiserer studentlederen at for hver gang det blir løsnet litt på tiltakene, har enda strengere tiltak blitt innført kort tid etter. Uforutsigbarheten tærer på studentene og det er vanskelig å holde motet oppe.

En kaffekopp, og en PC som viser at personen snakker med flere personer på et teams-møte

Studentlagene i Samfunnsviterne arrangerer ulike digitale aktiviteter slik at studenter skal få mulighet til å være en del av et sosialt felleskap. Foto: Chris Montgome/unsplash

Eksamensgave

Eksamen og innleveringer nærmer seg, samtidig som samfunnet går mot en gjenåpning. Yang mener studentene bør få en eksamensgave fra regjeringen.

– En åpning av samfunnet vil være den beste eksamensgaven studentene kan få, sier Yang.

Videre mener studentlederen at det er viktig at studenter som har det vanskelig tar kontakt med medstudenter eller tillitsvalgte i foreninger.

-Vi i studentlaget til Samfunnsviterne har forsøkt å holde tilbudet oppe så godt vi kan, og jeg vet at studentene setter pris på å føle en form for fellesskap, som enn så lenge er digitalt, sier Yang.

Hva gjør du for å holde motet oppe?

– Selv har jeg og mine studievenner innført fredagspils i solen. Å kunne koble av sammen, utendørs og med god avstand, er både nødvendig og en fantastisk motivasjon til å komme seg gjennom uken, sier Yang.

Trenger du noen å snakke med? :

Mental helse: Ring eller chat. Tlf.: 116 123 chat: sidetmedord.no