fbpx
Nyheter

Sosial studiestart

Vi er på full fart inn i et nytt akademisk år, og mange skal begynne å studere for første gang. Det sosiale er en viktig del av studenttilværelsen. Hvordan skaffer man seg venner og nytt nettverk som fersk student?

Viktige venner

Studentlivet og hverdagen som student er for mange nesten synonymt med det sosiale aspektet. I tillegg til muligheten til å fordype seg i interessefeltet sitt og å fortsette reisen inn i voksenlivet, er kanskje nettopp forhåpningene til nye venner og et nettverk i studentbyen noe av det viktigste man ser fram til som ny student.

Dessverre har ikke alle studenter de sosiale forholdene de ønsker. SHoT, Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse, utførte i 2021 en tilleggsundersøkelse som blant annet kartla studentenes sosiale trivsel og forekomst av ensomhet og utenforskap.

Her kommer det fram at hele 44 prosent «ofte» eller «svært ofte» savner noen å være sammen med, og at 37 prosent «ofte» eller «svært ofte» føler seg isolert. Over halvparten av studentene som svarte på undersøkelsen, svarte «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av spørsmålene som omhandlet ensomhet.

Hva kan ferske studenter foreta seg for å skaffe venner og nettverk, og unngå å bli en del av ensomhetsstatistikken?

Vær innstilt på å ta initiativ

Marius Torsvoll er leder for Velferdstinget for studenter i Oslo og Akershus. Han oppsummerer sine tips til ferske studenter slik:

– Engasjer deg og ta initiativ! Ingenting kommer av seg selv, og det er deg selv som setter grensene for din egen studietilværelse, sier han.

 

Marius Torsvoll

Marius Torsvoll er leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Foto: Axel Klanderud

Fadderukene har fått et noe blandet rykte. Enkelte mener det er en overdreven festperiode med mye festbråk. Likevel forblir fadderukene en viktig sosial arena for nye studenter til å bli kjent med både hverandre og den nye studiebyen.

Torsvolls beste tips for semesterstart er også knyttet til fadderuka: Å lese seg opp på programmet, gjøre seg kjent med hvor man skal møte opp, og å være med på så mye som mulig.

– I dag er fadderuka mye mer enn bare fyll og fanteri, sier han.

I tillegg vektlegger Torsvoll viktigheten av å ta saken i egne hender, og ta ansvar for å bygge opp den sosiale grunnmuren man ønsker seg og har behov for.

– Vær innstilt på å ta initiativ, oppfordrer han, og legger til:

– Studiemiljøet og det sosiale livet rundt studiene er kun så bra som du gjør det til!

Anbefaler kollokviegrupper og studentforeninger

For å etablere sosialt nettverk, snakker Torsvoll varmt om kollokviegrupper som kanskje den best måten å kombinere det å bli kjent med både medstudenter og pensum.

Torsvoll havnet selv på en faddergruppe som vokste til en kollokviegruppe, og tok på den måten med seg de nye bekjentskapene videre inn i semesteret.

– Selv om vi var en veldig forskjellig gjeng i ulike livsstadier, interesser, og rent personlighetsmessig, var vi alle innstilt på å samarbeide og å ha det hyggelig underveis, forteller han.

Den lille kollokviegruppen vokste etter hvert til å bli en gjeng på rundt 20 studenter.

– Det lureste man kan gjøre er å ta ansvaret for å danne kollokvier og legge det sosiale grunnlaget for et studielangt vennskap, forteller han.

Torsvoll anbefaler også å være med på aktiviteter til det som er din lokale studentforening.

– Dette er en prima arena for å danne nettverk og for å finne andre som studerer det samme som deg.

Han forteller at uansett om du møter opp på fest, foredrag, eller spillkveld, er linjeforeningen, fakultetsforeningen eller liknende et ypperlig sted å være.

– Det er der jeg selv startet mitt engasjement og det finnes ikke en dråpe med anger i meg, avslutter Torsvoll.