fbpx
Nyheter

Snytes for overtidslønn og pauser

Bransjene hvor det jobber flest unge og utenlandske arbeidstakere er de verste til å utnytte ansatte, ifølge Arbeidstilsynet.

– Vi ser at det er enkelte bransjer som skiller seg klart ut fra andre når det gjelder utnyttelse av ansatte. Disse bransjene har i større grad høy turnover – utskiftning av personale, og flere av arbeidsgiverne mangler kunnskap om regelverk.

Det forteller Trine Hammer, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. I «verstingbransjene» er det vanligvis et flertall av unge og utenlandske ansatte, ifølge Hammer:

Det er de mest sårbare arbeidstakerne i arbeidslivet, mener hun.

Seniorradgiver-Trine-Hammer-2-1-scaled-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Trine Hammer

TRONER PÅ TOPP: Ifølge Trine Hammer, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, er det byggebransjen, varehandel, serverings – og overnattingsbransjen som troner på versting-toppen. Foto: Privat

På versting-toppen

Ifølge Hammer er det byggebransjen, varehandel, serverings – og overnattingsbransjen som troner på versting-toppen. Listen over hva Arbeidstilsynet ofte avdekker brudd på i disse bransjene, er lang:

  • Manglende overtidsbetaling.
  • Arbeid utover lovens krav til arbeidstid.
  • Manglende pauser.
  • Mangler ved innhold i arbeidskontrakter.
  • Manglende systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Manglende kunnskap om regelverk; både plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Typiske følger av sistnevnte er manglende lønn eller underbetaling, feilaktige oppsigelser, ikke tilstrekkelig opplæring, uforutsigbare vaktlister, trusler og utnyttelser, sier Hammer.

 

 

Fakta: Lønn

Hvis man får dårligere lønn enn kollegaene, kan det være ulovlig dersom det for eksempel skyldes alder, etnisitet, kjønn eller et annet diskrimineringsgrunnlag.

Men en annen årsak kan også være at man presterer ulikt eller har ulike kvalifikasjoner. I slike tilfeller er det tillatt å lønne ulikt.

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsforbundet

Ikke organisert

Ifølge Jan Gunnar Kaaresen, jurist ved PitStop Norge, og tidligere jurist i Arbeidstilsynet, er det omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Norge. Blant annet skorter det ofte på skriftlige avtaler, opplyser han.

– En typisk utfordring er også at organisasjonsgraden i verstingbransjene er lav hos både arbeidstakere og arbeidsgivere. I dag ligger den på cirka 50 prosent, forteller Kaaresen.

Jan-Gunnar-Kaaresen-Foto-Pitstop-Norge.-jpg-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Jan Gunnar Kaaresen

OPPFORDRING: -Vær nøye med arbeidsgiveren du velger, råder Jan Gunnar Kaaresen, jurist ved PitStop Norge. Foto: PitStop

Men å organisere seg er noe av det lureste man kan gjøre, mener seniorrådgiver Hammer. Når man ikke er fagorganisert får en både som arbeidsgiver og arbeidstaker heller ikke så mye hjelp eller opplæring i lovverket, plikter og rettigheter i arbeidslivet, understreker hun.

Det er greit å vite at en fagforening for eksempel tar seg av lønnsforhandlinger, men er man ikke fagorganisert, er det arbeidsgiver som tar seg av forhandling med hver ansatt.

anh-tran-qPQqZ0y-rJ0-unsplash-scaled-aspect-ratio-9-16
en baker ser på bakevarer som ligger for salg i vinduskarmen

SKILLER SEG UT: Arbeidstilsynet har avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven i blant annet serverings- og overnattingsbransjen. Foto: Unsplash

– Sett deg inn i reglene

Juristen har følgende oppfordring til folk, særlig unge, som skal ut i arbeidslivet:

Vær nøye med arbeidsgiveren du velger. For eksempel er det arbeidsgivers plikt å sørge for at ansatte ikke slites ut, presiserer han.

 

 

Fakta: Be om bistand

Er du misfornøyd og ønsker å ta saken opp med arbeidsgiver, sørg for støtte fra en annen person på arbeidsplassen, fortrinnsvis tillitsvalgt eller verneombud.

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsforbundet

Her har regelverket klare grenser for arbeidstiden, krav om pauser og daglig og ukentlig fri.

– Det andre er styringsretten , arbeidsgiver skal tilrettelegge og passe på at de har nok folk som egner seg til oppgavene, legger Kaaresen til.

Overtidsbetaling, avspasering og ferie er også grunnleggende punkter som bør være på plass i en arbeidskontrakt, understreker han.

Ferielovens bestemmelser er veldig greie, og overtidsreglene er ikke kompliserte – som at alle ansatte har krav på overtidsbetaling på minimum 40 prosent av avtalt timelønn, sier Kaaresen.

Hammer oppfordrer arbeidstakere til å sette seg inn i arbeidslivets lover og regler så man har mer kunnskap om rettigheter og plikter. Det gjelder altså å organisere seg, så kan man alltid ta kontakt med arbeidstilsynets svartjeneste og finne mer informasjon på deres nettsider.

Kaaresen understreker samtidig at de fleste bedrifter i Norge er opptatte av at arbeidsforholdene skal være ryddige.

– I tillegg er Arbeidstilsynet veldig obs på de useriøse aktørene, har et tett samarbeid med politi og er samlokalisert med krim i politiet der de går etter de useriøse bransjene, sier han.