fbpx
Nyheter

Slik blir du bedre til å formidle din egen kompetanse

Hva har du egentlig å tilby? Og hvordan skal du formidle det på en god måte når du søker jobb? Her får du rekrutteringskonsulentens beste tips.

– Vis til hva du har fått til. Det er mindre risiko for arbeidsgiver å rekruttere noen de vet har fått til noe tidligere, fremfor å anta at du kan få til noe.

Det sier Peder Lund, seniorrådgiver i rekrutteringsbyrået Capus. Han jobber med å finne riktig person primært til lederstillinger i offentlig sektor.

Tidligere prestasjoner kan være et prosjekt du har vært en del av, en tidligere arbeidssituasjon, verv du har hatt, eller samarbeid du har bidratt i.

– Gode samarbeidsevner er ofte noe man ønsker seg, så tenk gjennom tidligere erfaringer og velg ut noen eksempler. Det handler i bunn og grunn om å ha evnen til å reflektere over deg selv og hvordan du påvirker menneskene rundt deg. Det er alltid veldig positivt, helt uavhengig av bakgrunn. Og når det er snakk om lederstillinger, er det helt avgjørende, slår han fast.

Peder-Lund-Capus.-Foto-Lisa-Ekli-scaled-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Peder Lund, og med grønne trær i bakgrunnen.

Peder Lund, seniorrådgiver i rekrutteringsbyrået Capus deler sier tips til hvordan du kan synliggjøre egen kompetanse. Foto: Lisa Ekli

Kvalifikasjonsprinsippet

I en stillingsannonse finner du en del kvalifikasjoner og egenskaper, både absolutte og ønskelige. Men er du på jakt etter en jobb i offentlig sektor, er ikke kravene bare en ønskeliste, forteller Lund:

– Kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor er et arbeidsrettslig prinsipp om at kandidaten med best kvalifikasjoner skal få jobben. Derfor skal som hovedregel alle offentlige stillinger lyses ut, slik at man kan konkurrere om dem, forteller han.

– Men mitt inntrykk er at mange ikke har et bevisst forhold til hvor viktige disse kravene er for offentlige ansettelser.

Han påpeker at kravlisten også kan hjelpe deg hvis du synes det er vanskelig å forklare den fagkompetansen du har til andre som ikke har samme bakgrunn:

– Prøv å trekke din kompetanse opp til det de spør om i kravlisten. Dette handler ikke bare om fakta, men ofte også om kommunikasjon. Det å være tydelig og klar i kommunikasjonen, er nemlig en viktig styrke. God formidlingsevne blir du nesten alltid målt på, det gjelder både i søknad og intervju. Så har du en veldig rotete muntlig kommunikasjon i intervjuet, risikerer du å falle gjennom. Dette kan du øve på, råder han.

Systematisere informasjon

Etter en høyere utdanning, tar du med deg mye kunnskap som er nyttig for arbeidslivet, selv om det kanskje ikke har direkte overføringsverdi.

– Har du høyere utdanning, er du vant til å lese mye og sette deg inn i store mengder informasjon, og sette det i system. Da har du et godt utgangspunkt for å sette deg inn i kompleks materie også på en ny arbeidsplass, sier Lund.

Metodekompetanse er noe mange undervurderer, forteller han. Det gjelder både erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode:

– Slike analytiske evner er noe som kommer godt med i mange jobber.

Ikke undervurder potetene

Det kan være vanskelig å se sin egen markedsverdi. De som anser seg selv som generalister eller «poteter», kan oppleve det ekstra vanskelig å få øye på sin egen kompetanse. Men den er vel så verdifull, mener Lund:

– En samfunnsviter som anser seg selv som en «potet» har ofte en styrke i sin allsidighet.

Her trekker han frem evnen til å sette seg inn i nye fagområder, og å manøvrere i store virksomheter med betydelig kompleksitet, både i samfunnsoppdrag og organisering. Ikke alle har utgangspunkt for å forstå kompleksiteten i slike virksomheter, men «potetene» har ofte det, mener han.

– Slik erfaring gir en god verktøykasse, som også egner seg godt om man går med ambisjoner om å bli leder. Ofte er det nettopp evnen til å løfte blikket og se helheten som er etterspurt når vi rekrutterer ledere til komplekse virksomheter. En lederjobb vil ofte medføre større avstand til eget fagfelt, fordi man jobber på et mer overordnet nivå. Da er det relevant å kunne vise til erfaring med å raskt sette seg inn i nye fagområder og kompleksitet i tidligere roller. Så «poteter» kan absolutt bli gode ledere, mener Lund.

- En samfunnsviter som anser seg selv som en «potet» har ofte en styrke i sin allsidighet.

Se ut av boksen

Det kan også være en idé å åpne for å bruke din fagkompetanse andre steder enn de du tradisjonelt tenker på, foreslår Lund. Selv har han samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og valgte å søke seg inn i rekrutteringsbransjen.

– Reflekter over din bakgrunn og hva du har lyst til å jobbe med. Ta kontakt med rekrutteringsbyrå eller et annet konsulenthus, der trenger de mange ulike kompetanseprofiler, og du kan få mulighet til å jobbe bredt. I en samtale med en konsulent vil du kunne få synliggjort muligheter du ikke kjenner til. Ikke bli for opptatt av hvor det er tradisjonelt for en med din bakgrunn å jobbe.