fbpx
Nyheter

Nytt studielån vil gjøre det enklere å ta videreutdanning

Lånekassen utvikler nå en ny låneordning som vil gjøre det mulig for flere voksne å ta utdanning ved siden av jobb.

I dag er det ikke mulig å få studielån til kortere utdanninger. Dette gjør det vanskelig å ta videreutdanning for mange voksne i arbeidslivet.

Men dette blir det trolig snart en endring på.  Nå jobber Lånekassen nemlig med å utvikle en ny låneordning som er mer fleksibel og bedre tilpasset denne gruppen. Dette vil trolig føre til at flere får råd til å studere ved siden av jobb.

-Formålet med den nye låneordningen er å bidra til livslang læring. Manglende muligheter for å få økonomisk støtte til å studere og ta kurs for kompetansepåfyll, er et hinder for mange voksne, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen Anette Bjerke.

Hun vedgår at dagens ordninger ikke er tilstrekkelige for at alle som trenger det, skal kunne holde seg oppdatert i arbeidslivet.

Anette-Bjerke.-Foto-Karianne-Nygard-Lanekassen-scaled-aspect-ratio-9-16
Anette Bjerke står med henda i kryss

Anette Bjerke i Lånekassen forteller at formålet med den nye låneordningen er å bidra til livslang læring. Foto: Karianne Nygård/Lånekassen.

Trolig klar fra 2025

Den nye låneordningen vil trolig være klar fra 2025. På det nye studielånet vil man ikke være bundet til månedlige utbetalinger, men kunne velge utbetalingsfrekvens selv.

-Dette vil være et studielån med løpende rente, og med mulighet for fleksibel utbetaling. Med vanlig studielån får studentene utbetalt et fast månedlig beløp – mens det nye lånet kan du selv disponere fritt. Størrelsen på lånet vil være avhengig av omfanget av utdanningen målt i studiepoeng. Ikke av hvor lang tid du bruker på utdanningen, forteller Bjerke.

 

Flere muligheter

-Videreutdanningsstudenter jobber som regel ved siden av studiene. Utdanningstilbudene våre er derfor fleksible, for eksempel ved å være nett- og samlingsbasert. Det gjør det nye studielånet viktig for mange, sier Marthe Abelsen Strømmen, seniorrådgiver på NTNU – og legger til:

-Låneordningen er under utvikling, så vi vet ikke helt hvordan alt blir ennå, men vi er så klart positive til en slik ordning.

marthe-–-Kopi-scaled-aspect-ratio-9-16
marthe – Kopi

Marthe Abelsen Strømmen ved NTNU er positiv til en ordning som gir voksne muligheten til å få studielån til kortere utdanninger. Foto: Privat

Strømmen tror det nye studielånet vil føre til at flere vil kunne ta videreutdanning, og at man ikke lenger trenger å være avhengig av at arbeidsgiver betaler for utdanningen.

-Da stiller flere folk på lik linje, og det er jo også bra.

Videreutdanning er viktig

NTNU tilbyr årlig rundt 350 ulike videreutdanningsemner med studiepoeng. I 2022 deltok cirka 8000 studenter på disse utdanningstilbudene.

Strømmen påpeker at det er viktig for mange å ha muligheten til å ta videreutdanning.

-I løpet av et langt arbeidsliv skal mange over i nye stillinger som krever annen kompetanse. Mange har behov for å ta lederutdanning etter hvert som de får mer ansvar. I tillegg har arbeidsgivere behov for at ansatte henger med, for eksempel på digitalisering og kunstig intelligens, som man ikke lærte så mye om for 20-30 år siden, sier hun.

Studielån hjelper

Lise Løvereide har bakgrunn som sykepleier, men har alltid hatt lyst til å starte for seg selv og jobbe med innovasjon og ledelse. Den muligheten fant hun på NTNU VIDERE, hvor hun kan delta på fag online og med korte intensive samlinger.

Fra før har Lise en master i helsevitenskap. Og på NTNU er hun nå kommet langt på en master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse.

Hun er ikke i tvil om at et studielån til kortere utdanninger vil kunne gjøre det lettere for henne å komme i mål med graden.

-Absolutt. Fram til nå har jeg brukt hundretusener fra egen lomme for å ta utdannelsen. Det hadde vært mye enklere om jeg kunne fått et lån.

lineowrenfotografi-A62A4017-Edit-scaled-aspect-ratio-9-16
Line ser mot kamera, med sjøen bak seg.

Lise Løvereide har hatt stort utbytte av videreutdanningen, men økonomien gjør at hun ikke har fått fullført mastergraden. Det vil mulighetene til studielån kunne gjøre noe med Foto: Line Owren

Attraktiv på jobbmarkedet

Løvereide forteller at hun har hatt stort utbytte av videreutdanningen allerede.

-Bare etter å ha tatt tre fag fikk jeg mye bedre tilslag på jobbsøknadene.

Hun fikk først jobb i et oppstartsselskap som gikk konkurs under pandemien. Deretter jobbet hun som prosjektleder i et innovasjonsselskap som utvikler droner. Her arbeidet hun i skjæringspunktet mellom offentlig helse og privat næringsliv.

-Fagene i teknologi og forretningsledelse har gitt meg et uvurderlig fundament til å forstå begge verdener, forteller Løvereide.

I dag er hun selv gründer.

-Videreutdanningen ga meg kunnskap og trygghet til å starte for meg selv. Og nå har jeg etablert to ulike selskap. Det hadde jeg ikke hatt kompetanse og selvtillit til ellers.