fbpx
Samfunnsviterne mener

– Studiestøtten må økes!

Statsbudsjettet: Støre-regjeringens budsjett bryter med signalene fra valgkampen og inneholder ingen økning av studiestøtten, poengterer Christine Bergan Yang, leder for studentutvalget i Samfunnsviterne. Studentutvalget ber om at regjeringen lytter til studentenes behov.

Budsjettet som Støre-regjeringen presenterte mandag, inneholder ingen økning av studiestøtten. Dette er et brudd med signalene fra valgkampen der studiestøtten ble trukket frem som avgjørende både for å gi flere en reell sjanse til å studere på fulltid, samt som tiltak for å motvirke forskjeller.

Dagens studiestøtte er nemlig så lav at flertallet er avhengig av å jobbe ved siden av studiene, eller å få hjelp hjemmefra. Dette forsterker ulikhetene i samfunnet og betyr i praksis at ikke alle har like muligheter til å ta utdanning. Gjennom sitt budsjettforslag og med signalene fra Hurdalsplattformen, kan det tyde på at regjeringen er mer opptatt av hvor utdanningen skal skje, enn at kvaliteten og muligheten for gjennomføring er god der den skjer.

Dagens studiestøtte er nemlig så lav at flertallet er avhengig av å jobbe ved siden av studiene, eller å få hjelp hjemmefra. Dette forsterker ulikhetene i samfunnet og betyr i praksis at ikke alle har like muligheter til å ta utdanning.

Studentorganisasjonene har i lang tid krevd at studiestøtten økes til 1,5 G, som betyr totalt rundt 160.000 kroner årlig, mot 126 000 kroner i dag. Dette er et krav Samfunnsviterne har støttet.

Samfunnsviterne mener at studiestøtten må heves, og som et minimum bør regjeringen bli med på SVs budsjettforslag om en økning til 1,3 G, samt en forpliktende opptrappingsplan til 1,5G i løpet av de nærmeste årene.