fbpx
Samfunnsviterne mener

Kompetanse hele livet

I år sammenfalt to hendelser i noenlunde i tid, nemlig offentliggjøringen av søknadstallene for høyere utdanning og NAVs såkalte Omverdensanalyse 2023-2035. Ser man disse i sammenheng er det grunn til bekymring.

Samfunnsviterne er glade for at mange av de tverrfaglige programmene der humaniora og samfunnsvitenskap inngår er populære når ungdom velger høyere utdanning. Det vil være helt nødvendig å få inn disse faggruppenes perspektiver for å løse de store samfunnsutfordringene i årene som kommer.

Mange av makrotrendene bør likevel bekymre. Søkningen på helsefag går ned, det samme gjør lærerutdanningen. Selv om vi trenger økonomer og teknologer, kan ikke alle bli det i en bærekraftig velferdsstat.

Det er her NAVs Omverdensanalyse kommer inn. Den peker nemlig på de massive utfordringene samfunnet vil stå ovenfor i årene som kommer: flere eldre med pleiebehov, færre i arbeidsfør alder og redusert innvandring. Dette er potensielt en floke det er vanskelig å se løsningen på. Som samfunn må vi likevel snu oss rundt og ta det på alvor.

Mange forslag er på bordet: mer praksisorientering i høyere utdanning, få flere til å velge yrkesrettede fag, legge til rette for at eldre kan bo lenger hjemme. Og kanskje mer omdiskutert: stimulere til mer innvandring. Alt dette er viktig. Fra et arbeidsmarkedsperspektiv er det likevel et nøkkeltiltak vi ikke kan hoppe over: å få alle i arbeidsfør alder som kan jobbe, ut i arbeid.

Samfunnsviterne vil bort fra den forenklede debatten som går på å tvinge de som er syke ut i jobb. Det er å begynne på feil sted. Debatten må snart begynne å handle om at arbeidskraft er en knapphetsressurs, og da må arbeidsgivere, både offentlige og private, ta i bruk den kompetansen som finnes.

Samfunnsviterne mener at et slikt arbeidsmarked er et arbeidsmarked der fleksibilitet og kompetanse er nøkkelordene. Som arbeidstaker skal du bidra med det du klarer og du skal kunne få kompetansepåfyll hele livet. Arbeidstakere som står utbrente og umotiverte igjen på sidelinjen – enten de er 32 eller 62 – har vi rett og slett ikke råd til.

Det må bli attraktivt å stå i en jobb, enten du er sykepleier, NAV-ansatt eller lærer. Da må avbrekk i karrieren med kompetansepåfyll være en selvfølge. Samfunnsviterne ønsker derfor at ulike ordninger for kompetansefond for alle arbeidstakere må utredes nærmere.

Læring gjennom hele karrieren er nøkkelen til et bærekraftig arbeidsliv!