fbpx
Nyheter

Ingen by for unge kvinner

I New York er det langt flere kvinner enn menn – litt over 94 menn per 100 kvinner. Samtidig tjener menn langt bedre enn kvinner i de fleste yrker. Det gjør det utfordrende å være ung kvinne i New York City.

– Suksessrike og vakre kvinner har senket standarden for hvilken type menn de går ut med og hvilken type oppførsel de er parat til å tolerere fordi det er så få menn å velge mellom. Mennene derimot kan boltre seg i vakre og dyktige kvinner.

Det sier Leah Pozsgay oppgitt. Hun har bodd i New York siden 2001. Etter mange år som singel, har Leah nettopp fått sitt første barn med partneren Dario.

Hun ser tilbake på tiden som singel med gru, og er glad for å kunne snakke ut om et tema som ikke så ofte tas opp.

– Mange menn oppfører seg dårlig mot kvinner fordi de kan tillate seg det, sier Pozsgay.

Det å være kvinne i New York, er ikke bare enkelt, spesielt ikke hvis man er i etableringsfasen og på jakt etter en mannlig partner. Store skjevheter både i antall tilgjengelige menn og inntektsnivå gjør at kvinner stiller dårligere på nær sagt alle plan.

Kvinner er i overtall i New York

Kvinner er i overtall i New York, men taper mot menn på lønnsfronten i storbyen.

90 cent mot en dollar

Den stadig sterkere ubalansen mellom menn og kvinner i New York skyldes for en stor del utviklingen i byens arbeidsmarked. Inntektsforskjellene mellom menn og kvinner er riktignok lavere i New York enn mange andre steder i USA, men de har ikke minsket i samme takt her, snarere tvert i mot.

For hver dollar en mann tjente i 2022, tjente kvinner i gjennomsnitt 90 cent. For hver dollar en hvit mann tjente, tjente kvinner i gjennomsnitt kun 67 cent. Videre tjente både afroamerikanske kvinner, kvinner av asiatisk og av latinamerikansk opprinnelse i gjennomsnitt langt mindre enn hvite kvinner igjen.

Det får Lina K. Moe, forsker ved The New School, til å bekymre seg. Hun har forfattet rapporten «Closing the Gender Pay Gap», der hun kartlegger lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

– Kvinner tjener mindre enn menn i alle sektorer, også når de utfører samme jobb og har samme utdanningsnivå, understreker Moe.

Årsaken til at inntektsforskjellen mellom menn og kvinner utvikler seg i negativ retning, har ifølge Moe mye å gjøre med den økonomiske utviklingen i byen. De siste årene har teknologisektoren vokst kraftig i New York, og gigantselskaper som Amazon, Google og Meta har etablert seg i byen, noe som merkes på arbeidsmarkedet.

– New York er et økonomisk kraftsentrum og antallet svært godt betalte toppjobber i teknologisektoren har økt kraftig de siste årene. Langt flere menn enn kvinner har slike jobber, sier Moe.

Hun legger til at lønnsforskjellene er tydelige allerede på inngangsnivå, men blir større etter hvert som arbeidstakerne klatrer på lønnsstigen. I de best betalte stillingene er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner nesten dobbelt så store som blant nyansatte.

Lina K. Moe

Lina K. Moe er forsker og har skrevet rapporten "Closing the Gender Pay Gap" der hun kartlegger lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

Menn favoriserer hverandre

Årsaken til at menn havner øverst i lønnshierarkiet, er at menn har en tendens til å ansette menn, de lager nettverk og diskriminerer kvinner i nyansettelser. Kvinner på sin side klarer ikke å skape tilstrekkelig innflytelsesrike nettverk, og blir stående på utsiden.

– Kvinnelige programvareingeniører blir fremdeles diskriminert ved nyansettelser i de best betalte jobbene og kvinner blir ofte henvist til «hjelpende» roller der de møter kunder direkte, i stedet for de rent tekniske jobbene.

Det sier Sharon Zukin, en kjent amerikansk urbanist som har skrevet bok om hvordan teknologisektoren har endret New York.

Zukin forklarer at allerede i 2015, var det bare Silicon Valley som hadde flere oppstartsbedrifter i teknologisektoren enn New York. Flere av de største teknologiselskapene, som Amazon, Facebook og Google satte også opp store kontorer i byen – ofte i nedlagte og forlatte havnekvarterer, noe som endret både estetikken i mange bydeler, men også prisnivået.

Boomen i teknologisektoren er imidlertid i hovedsak mannsdrevet. Zukin sier at både kvinnelige og ikke-hvite entreprenører har langt vanskeligere for å skaffe kapital enn hva deres hvite, mannlige kolleger har.

– Siden kvinner er de siste til å bli finansiert, er det også de første til å miste pengene når investorer begrenser støtten til oppstartsbedrifter, slik de har gjort i det siste, sier Zukin.

– Kvinnelige programvareingeniører blir fremdeles diskriminert ved nyansettelser i de best betalte jobbene og kvinner blir ofte henvist til «hjelpende» roller der de møter kunder direkte, i stedet for de rent tekniske jobbene.

Eksplosjon i underbetalte omsorgsstillinger

Mens teknologibedriftene har fått fotfeste i New York og brakt med seg en rekke godt betalte toppjobber, har utviklingen på New Yorks arbeidsmarked også en bakside. For samtidig med at antallet godt betalte mannsdominerte jobber har økt, har andelen underbetalte omsorgsstillinger eksplodert – en økning på mer enn 50 prosent siden 2007.

Disse stillingene er dominert av kvinner.

De økte lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i New York, forklares i hovedsak med veksten i godt betalte toppjobber i teknologisektoren på den ene siden, men også av en radikal økning i dårlig betalte kvinnedominerte omsorgsjobber på den andre.

Moe forklarer at denne utviklingen har flere negative konsekvenser for kvinner. Det er dyrt å bo i New York, og når familien velger hvem av foreldrene som skal jobbe mindre for å ta seg av hus og hjem, velger de stort sett å la kvinner være mer hjemme fordi de tjener mindre enn menn.

Dersom familien velger å få barn, er dette enda tydeligere.

– Karrieremessig er det en straff for kvinner å få barn, fordi de må ta en pause fra arbeidsmarkedet, sier Moe.

For å snu trenden, foreslår Moe flere tiltak. Ett av dem er å øke minstelønnen, noe som vil komme flere kvinner til gode. For å hindre diskriminering på arbeidsplassen, mener hun også at lovene som forbyr arbeidsgivere å spørre om lønnshistorikk bør styrkes, slik at arbeidsgivere faktisk følger dem.

– Hvis arbeidsgivere ikke kan spørre hva kvinner tjente i sin forrige stilling, hindrer vi at lønnsdiskrimineringen fortsetter fra én jobb til en annen, påpeker forskeren.

Gate i Soho, New York

New York er en dyr by å bosette seg i. Her fra en gate i Soho på Manhattan. Foto: Eva-Kristin Urestad Pedersen

Kvinner verdsettes ikke

Giulia Coccia kom til New York for å jobbe i kunstsektoren da hun var 26 år gammel. Ung og med god utdannelse, var hun forventningsfull – hun håpet både å gjøre karriere og kanskje også å finne seg en partner.

Etter åtte år i byen, vendte Coccia imidlertid tilbake til hjemlandet Italia. Hun beskriver årene i New York som traumatiserende.

– New York er en by for individualister der forholdet til andre mennesker kommer i annen rekke. Spesielt gjelder det kvinner, sier Coccia.

Hun forklarer at jobben dominerer alle aspekter ved livet og at presset i arbeidslivet er enormt. Kvinner må jobbe ekstra hardt, mens det sosiale er henvist til en «slot» mellom 19:00 og 21:00 hver kveld.

Også på den fronten stiller kvinner svakere enn menn.

– Karrierejaget er vanvittig og de fleste menn er ekstremt opptatt av materielle goder. Det går på bekostning av mellommenneskelige forhold, forteller Coccia.

Giulia Coccia

Italienske Giulia Coccia forlot New York etter åtte og og beskriver tilværelsen i byen som traumatiserende. Foto: Eva-Kristin Urestad Pedersen

Ifølge Coccia er det ikke uvanlig at menn tar med seg ulike kvinner ut på byen hver kveld, som om de tester ulike typer tannpasta for å se hva som passer.

– Alt går fort og målet er å konkretisere så raskt som mulig, enten det er ved å avslutte en salgsforhandling eller å få kveldens date i seng. Kvinner verdsettes rett og slett ikke siden det er så mange å ta av. Det gjelder både på datingscenen og i arbeidslivet, sukker Coccia.