fbpx
Nyheter

Hvordan velge rett karriere?

Tina Olsson ønsket en forandring i livet sitt og valgte å være ærlig med arbeidsgiveren. De satt henne i kontakt med rådgivere og hun endte med et karrierehopp. Nå deler hun og ekspertene sine tanker og tips om karrierevalget.

Nordmenn flest trives i jobben. En undersøkelse utført av statistisk sentralbyrå viser at 88% av de utspurte trivdes godt i jobben sin. Likevel er det noen som velger å bytte jobb. En av disse er Tina Olsson. Hun er utdannet med en bachelorgrad innen internasjonal kommunikasjon, og etter studietiden fikk hun jobb i mediebransjen som koordinator i en produksjonsavdeling. Der hadde hun hovedansvar for å koordinere alle annonser og prosjekter, både print og digitalt, samt kjøre digitale kampanjer.

Etter å ha arbeidet der i noen år gikk hun ut i fødselspermisjon, og det var under dette avbrekket at hun innså at hun hadde behov for en annen karrierevei.

– Jeg var ærlig og hadde dialog med min gamle arbeidsgiver på at det kanskje var på tide med noe nytt, forteller hun.

Arbeidsgiveren satte henne da i kontakt med rådgivningsfirmaet Karrierehuset, hvor de gjennom et par timer kom med tips og råd om hva hun må tenke på i jobbsøkerprosessen.

Man blir blind på sin egen kompetanse

Gjennom samtalene med rådgiver ble Olsson mer bevisst på sine ferdigheter, og hun mener man ofte sitter med mer kompetanse enn man er klar over.

 

– Man blir litt blind på seg selv. Jeg fortalte henne om jobben jeg hadde hatt, og vi satt oss ned sammen og kartla kompetansen basert på arbeidserfaringen min, forteller hun.

Deretter begynte jakten på ny jobb, en prosess der venner og kjente ble veldig viktige.

– Jeg snakket åpent med mine venner og bekjente og fikk mange Finn-annonser sendt min vei. Det var mange som ønsket å komme med forslag, sier hun.

Nettverket hun hadde ga en fordel, og hun ble tipset om en spennende jobb via omgangskretsen.

– Jeg hadde ikke alle kvalifikasjonen som jobben etterspurte, men jeg søkte likevel og resultatet var positivt.

Tina jobber nå som prosjekt-og innkjøpskoordinator i dagligvareindustrien. Hun mener dette var et riktig steg videre i karrieren og er glad for at hun har fått nye og spennende utfordringer.

 

Portrettbilde av Tina

Tina Olsson ønsket en forandring i livet sitt og valgte å være ærlig med arbeidsgiveren. De satt henne i kontakt med rådgiverne på Karrierehuset og hun endte med et karrierehopp. Foto: Lillian Hjellum

Gikk bredt ut i utdanningen

Olsson erkjenner at hun aldri tenkte veldig strategisk rundt det å bygge karriere da hun var yngre, og valgte en utdanning som skulle åpne muligheter framfor en konkret stillingstittel.

– Jeg hadde en ganske bred utdanning og jeg var ganske usikker på hva veien min skulle være videre, forteller hun.

I stedet valgte hun å fokusere på det hun interesserte seg for, en strategi som skulle vise seg å være riktig for hennes karriere.

– Jeg har alltid vært veldig glad i reising, språk og kulturer så jeg trodde det var en veldig god bachelor for meg. Det har det vist seg at det så absolutt har vært, sier hun.

Ekspertenes tanker om karrierevalget

Barbro Mosseng er en av de som jobber i Karrierehuset, hvor Tina fikk sin rådgivning. Hun og sine kollegaer har arbeidet med denne typen problemstilling mange ganger, og hun forklarer over mail hvordan de går frem.

– I vår rådgivning er vi opptatt av å være en støttespiller, en sparringspartner og bidra til at våre kunder tar så bevisste valg som mulig. Vi erfarer at mange av våre unge kunder er usikre på veivalg når store og viktige avgjørelser om studier og karrierevei skal foretas. Vår rolle er ofte å hjelpe kundene våre til å gjøre gode refleksjoner, og gjøre de tryggere på valget de foretar, skriver hun.

Portrettbilde av Barbro Mosseng

-I vår rådgivning er vi opptatt av å være en støttespiller og en sparringspartner og å bidra til at våre kunder tar så bevisste valg som mulig, sier Barbro Mosseng, kommersiell leder og partner i Karrierehuset. Foto: Sturlasson

For rådgiveren på karrierehuset er det viktig å bemerke seg at arbeidsmarkedet er i konstant forandring og at det er lov å endre mening.

– Det er et langt arbeidsliv, og det valget du gjør i dag i forhold til studieretning, kan endres og bygges på dersom det er en annen retning som fremstår som mer attraktiv senere. Arbeidsmarkedet og yrkene er i endring og i fremtiden vil man i økende grad måtte veksle mellom flere fagområder samtidig. Så det er viktig å tenke på at uansett hvilken studie du velger, er det ikke bortkastet, selv om du skulle velge en annen retning senere, skriver hun.

På spørsmål om hvordan man velger rett karriere mener Karrierehuset at det er viktig med grundig research i forkant av alle valg man tar. Dette gjelder alt fra hvilket yrke man kan få av en spesifikk utdanning, til konkrete arbeids og lønnsvilkår. De anbefaler også å rådføre seg med de rundt seg, både profesjonelle rådgivere og nære venner eller familie. Benytte seg av de plattformene og nettverkene som er tilgjengelig som LinkedIn og Facebook. Videre mener de det handler om å stole på seg selv, og følge hjertet sitt, men å bruke hjernen.

Endringsvillighet og åpenhet

For Tina Olsson er det viktig å se karrieren som noe helhetlig, og at alt man gjør bidrar til å legge et godt grunnlag enten i sin nåværende karriere eller at det gir fremtidige muligheter. Når det gjelder tips til hva man bør tenke om egen karriere trekker hun særlig frem det å være åpen og endringsvillig. Hun mener det er viktig å ta i et tak uavhengig om det er en stor og spennende oppgave eller noe man kanskje anser som kjedelig for det kan lønne seg på sikt i karrieren.

– Man kan finne en ny retning eller det kan gi innpass i en jobb du kanskje egentlig ikke ellers hadde fått fordi at akkurat den kompetansen ble viktig, forklarer hun.

Det blir tydelig at hun har tatt til seg flere gode råd fra karriererådgivningen hun fikk når hun skal snakke om åpenhet i karrierevalg.

– Det er viktig å ha et åpent sinn om karrieren sin, fordi man er utrolig mange år i arbeid. Det er mulig å skape endringer for seg selv om man tar noen sjanser, søker råd og ser på egen kompetanse med nye øyne, sier Olsson.