fbpx
Nyheter

Harald Eia om kausalitet i norske fagforeninger

På Samfunnsviternes digitale tariffkonferanse holdt Harald Eia et innlegg hvor han blant annet presenterte et skråblikk på fagforeninger i dagens samfunn.

– Ja, nå fikk jo Samfunnsviterne skikkelig gjennomgå, men det mener jeg man må tåle når man er en offentlig og seriøs aktør, sier Eia med et smil.

Under tariffkonferansen på Thon Hotel Bristol holder Harald Eia et innlegg der han snakker om kausalitet i Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft. Eia synes det i standpunktene er lite årsakssammenheng, og mener det er vanskelig å forstå budskapet – selv for fagfolk.

En telefon som viser at Harald Eia holder en presentasjon

Etter mange års erfaring med å formidle vanskelige temaer på TV, vurderer Harald Eia Samfunnsviternes standpunkter som vanskelig å forstå Foto: Simen Berge

– Mitt utgangspunkt når det kommer til kausalitet er de erfaringene jeg har fått fra å formidle den norske modellen på TV. Når du presenterer noe på TV så er det lett å tenke at de som ser på er dumme eller overfladiske, men det stemmer ikke. De er faktisk veldig interesserte og smarte, sier Eia.

Etter mange års erfaring med å formidle vanskelige temaer på TV, vurderer han Samfunnsviternes standpunkter som vanskelig å forstå.

– Jeg skjønner at det er en fagtekst og den er for fagfolk, men man må tenke at folk kan falle av. Jeg faller av selv. Det er så mye ord og fagbegreper, så jeg føler ikke at jeg får noe kjøtt på beina.

 

Han har en klar formening om hvordan man best skal formidle, uavhengig av innholdet som skal ut. Hvis man bare kjøper formuleringer man har sett mange ganger, mener han at man ikke har tenkt ordentlig igjennom saken. Man tenker bedre når man tvinger seg selv til å snakke klart, sier han.

– La oss ta et eksempel, hvordan bruker vi begrepet «sammenpresset lønnsstruktur»? Hvordan tvinger vi oss selv til å tenke igjennom at dette betyr at høytlønnede ikke tjener så mye mer enn lavtlønnede i Norge? Hva betyr det egentlig? Hvilke konsekvenser får dette? Man er nødt til å tenke årsak og virkning. Slik jeg ser det nå så er det puttet for mange ting i sekken, forteller Eia.

- La oss ta et eksempel, hvordan bruker vi begrepet «sammenpresset lønnsstruktur»? Hvordan tvinger vi oss selv til å tenke igjennom at dette betyr at høytlønnede ikke tjener så mye mer enn lavtlønnede i Norge? Hva betyr det egentlig? Hvilke konsekvenser får dette? Man er nødt til å tenke årsak og virkning. Slik jeg ser det nå så er det puttet for mange ting i sekken.

Selv spøker han med at det er intellektuell latskap å ikke legge til rette for å forklare på en slik måte at alle forstår budskapet. Når han får tilbakemelding på at han er flink til å formidle, tenker han at han først og fremst har god oversikt, og ser på det som en viktig grunnmur når man skal formidle et budskap. Det å snakke slik at folk forstår handler ikke bare om kommunikasjonens del, men også din egen og andres tankemåte understreker han.

– Det er viktig å forenkle språket slik at alle forstår det. Det gjelder alle, til og med fagfolk, smiler Harald.