fbpx
Nyheter

Fra bok til politikk

Hadia Tajiks inntog som arbeids- og inkluderingsminister var for mange en godt varslet nyhet. Få visste derimot at med seg på laget til å styre departementet skulle hun få 25 år gamle Nancy Herz. Selv fikk hun nyheten kun to dager før den nye Støre-regjeringen ble presentert.

Nancy Herz (25) hadde egentlig helt andre planer for høsten før nyheten om at hun var blitt utnevnt statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet ble sluppet. Etter planen skulle hun fullføre en mastergrad i sosiologi og promotere den nye boken sin Skal du ikke gifte deg snart, som ble lansert våren 2021. Men da telefonen fra Hadia Tajik kom satte hun alt på vent for å tre inn i en stilling hun ikke kunne si nei til.

012-scaled-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Nanzy Herz

Denne høsten skulle Nanzy Herz fullføre en mastergrad i sosiologi, og promotere sin nye bok. Nå har hun satt alt på vent.

Hvordan går det i den nye jobben? Har omstillingen vært krevende?

– Det går veldig bra. Nå har jeg vært her i snart en uke. Det har vært en bratt læringskurve, men nå begynner jeg å føle at jeg er i gang. Vi har et utrolig godt embetsverk og folk som har jobbet med disse tingene lenge som hjelper oss med den jobben vi gjør. Det er veldig fint, forteller hun.

De fleste ble for alvor kjent med Nancy Herz gjennom kronikken hun skrev i Aftenposten i 2016, Vi er de skamløse jentene og vår tid begynner nå. I kronikken tok hun et oppgjør med æreskulturen og skammen mange unge jenter med minoritetsbakgrunn føler på i Norge. Oppgjøret hennes skulle vise seg å fenge, og sammen med Sofia Nesrine Srour og Amina Bile skrev hun boka Skamløs. Sammen vant de blant annet brosteinsprisen og Fritt Ords Honnørpris i 2017.

En personlig sak

Engasjementet hennes startet tidlig i ungdomstiden da hun ble aktiv i Amnesty International i Haugesund. Hun hadde et særlig fokus på menneskerettigheter og både skrev og pratet om rettighetsbrudd rundt omkring i verden. Å ta opp kampen mot æreskulturen ble en naturlig, men noe mer personlig del av dette.

–  Da jeg begynte å skrive om skam og æreskultur handlet det i stor grad om menneskerettigheter det også. Jeg snakket om saker som jeg mente det var viktig å få belyst, men da var det fra et personlig ståsted. Fordi det handlet om mitt liv og mine opplevelser.

Hun angrer ikke på at hun brukte sin egen historie så aktivt, men erkjenner at det til tider gjorde ting mer krevende.

Det var kanskje litt vanskeligere når man snakker om ting så personlig. Man blir litt lettere utsatt for hugg. Hvis noen sier at dette ikke stemmer, er det ikke faktafeil det er snakk om, men ditt liv og din opplevelse, sier hun.

Responsen hun fikk for å stå i debatten gjorde det allikevel verdt det, ifølge Herz. Hun opplevede at samfunnsproblemene hun tok opp var problemstillinger andre unge, både med og uten minoritetsbakgrunn kjente seg igjen i.

Skal du ikke gifte deg snart?

Ett sted hvor responsen ikke alltid var like positiv, var derimot på hjemmebane. Her opplevde Nancy at kulturopprøret hennes i stor grad falt for døve ører hos moren, noe som førte til at forholdet deres ble ganske anstrengt. Den nyeste boken hennes tar for seg denne konflikten.

– Det er en samtalebok med moren min. Jeg oppdaget i 2019 at jeg måtte skrive en bok om hvor betent forholdet vårt var. Mens jeg skrev og snakket om mine egne tanker, innså jeg at hun sikkert har sine egne opplevelser hun også. Derfor skrev jeg denne boken.

Herz ønsket å forstå morens perspektiv og bakgrunn bedre. Etter en god dose overtaling gikk moren endelig med på å la seg intervjue og skrives om.

– Jeg begynte å intervjue henne og vi fikk snakket om alle de tingene som har vært vanskelig. Saker hvor vi begge hadde noen ideer om hva den andre tenkte, men hvor vi aldri faktisk satte oss ned og pratet sammen. Det endret veldig mye for meg å ta den praten med mamma.

Den ferske statssekretæren forteller at prosessen ga henne et nytt syn på moren, og hvordan de siste årene har vært for henne.

– Jeg begynte å forstå at det har vært vanskelig for henne å ha en datter hun ikke kjenner seg igjen i. Så dette ble et hovedpremiss for boken, forteller hun.

 

pexels-judit-peter-1766604-scaled-aspect-ratio-9-16
En person som skriver i en bok

Herz ønsket å forstå morens perspektiv og bakgrunn bedre. Etter en god dose overtaling går moren endelig med på å la seg intervjue og skrives om. Foto: Pexels

Integreringspolitikeren

Til tross for at Herz nå sitter i en ledende politisk stilling i Arbeids- og sosialdepartementet er hun forholdsvis ny i partipolitikken.

Stemmer det at du først meldte deg inn i Arbeiderpartiet for to år siden?

– Ja, jeg meldte meg inn for to år siden. Det handlet om at jeg ville ta et standpunkt for meg selv. Jeg mente vi trengte et regjeringsskifte og jeg ville jobbe med en politikk som er solidarisk, hvor man kunne snakke om og jobbe med vanskelige saker på en måte som også handler om inkludering og samhold.

I rollen som statssekretær får hun nå ansvaret for integreringsfeltet, et saksområde som er godt kjent for henne.

– Det er et felt jeg virkelig brenner for. Jeg vil være med å utvikle politikken, og utvikle feltet. I det ligger både å jobbe mot negativ sosial kontroll som jeg har jobbet en del med allerede, men også å arbeide med løsninger som skal inkludere de som kommer til Norge, og som skal være en del av samfunnet vårt, og mye mer, sier hun.

Har dere fremmet noen konkrete tiltak på integreringsfeltet allerede?

– Vi vil blant annet fremme forslag om endringer i straffeloven når det gjelder paragrafer om familievold, slik at de er bedre tilpasset særtrekk ved æresvoldsaker. Det har blitt nedsatt et lovutvalg som skal se nærmere på og gjøre en helhetlig vurdering av de juridiske problemstillingene knyttet til negativ sosial kontroll, ærerelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, forteller hun.

Herz mener disse lovforslagene er spesielt viktige, og hun påpeker behovet for å se problemstillingene i et større lys.

– Mange av løsningene som skisseres i regjeringsplattformen om negativ sosial kontroll, er strukturelle løsninger. Vi vil styrke hjelpeapparatet som politiet og andre hjelpetjenester og vi vil se på lovverket. De som opplever negativ sosial kontroll skal slippe å stå alene i det, og de skal få hjelpen de trenger, sier hun.

- Det er en samtalebok med moren min. Jeg oppdaget i 2019 at jeg måtte skrive en bok om hvor betent forholdet vårt var.

Håper å inspirere andre

Nancy Herz har nå trolig byttet ut bokbad med møter og rapporter i den nærmeste fremtiden. Likevel utrykker hun et ønske om å kunne delta i de diskusjonene som var med på å forme henne selv. Det er tydelig viktig for henne å fremdeles ha kontakt med de unge som opplever noe av det hun selv følte på da hun først sto frem som en av de skamløse jentene i 2016.

Hva tror du det betyr for unge jenter med din bakgrunn å se deg i denne stillingen?

– Jeg er opptatt av at unge som vokser opp i dag skal føle at det er noen der ute som representerer dem, som de kan kjenne seg igjen i.

Hun trekker frem sin nye sjef som et eksempel.

– På samme måte som da jeg så Hadia komme i posisjon da jeg var yngre. Jeg var så begeistret fordi hun var en kvinne som så ut som meg, lignet på meg på håret og hadde samme øyenfarge. Det betydde så utrolig mye for meg at hun var der, at hun fantes, sier hun og avslutter:

– Jeg håper jeg kan gi inspirasjon og motivasjon til andre unge som vokser opp i dag.