fbpx
Nyheter

Erfarne arbeidstakere straffes

En økning i arbeidsgiveravgiften risikerer å marginalisere eldre arbeidstakere ytterligere, frykter Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Kompetanse og erfaring løftes ofte frem som nøkkelbegreper for å lykkes med velferdsstatens bærekraft i årene som kommer. Det kom derfor som en overraskelse på mange at regjeringens budsjettforslag på et område signaliserte det stikk motsatte:

– Å skattlegge kompetansearbeid fremstår som lite fremtidsrettet, uttaler Merete          Nilsson, leder i Samfunnsviterne om regjerings forslag om å øke arbeidsgiveravgiften.

Gjennom fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023 den 6.oktober, ble det kjent at en av regjeringens skattegrep er å øke arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750 000 kroner med fem prosent. Mens regjeringen selv har bagatellisert konsekvensene, og finansminister Vedum har kalt det en «midlertid økning», er det mange som frykter konsekvensene.

Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson har et todelt syn på denne økningen.

– For det første gir det et uheldig signal om at høykompetansearbeidsplasser ikke verdsettes. I tillegg gir det helt feil incentiver til virksomheter som ønsker å satse på eldre arbeidstakere.

 

 

Merete-Tendens-oppskalert-aspect-ratio-9-16
Merete Nilsson

Leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson Foto: Håvard Schei

Nilsson peker på at man i de fleste sammenhenger oppfordrer folk til å stå lenger i jobb, og også har designet et pensjonssystem som skal oppnå dette. Da er det paradoksalt at det nå blir bli dyrere å satse på nettopp denne arbeidstakergruppen:

– Et relativt høyt lønnsnivå er ofte en refleksjon av et langt arbeidsliv der man har tilegnet seg verdifull kompetanse. Samtidig vet vi at en del arbeidsgivere allerede er skeptiske til å ansette folk som knapt har passert 50, understreker Nilsson.

Samfunnsviterens leder er derfor svært bekymret for konsekvensene på sikt dersom endringen blir stående:

– I stedet for å straffe erfarne og høyt kompetente arbeidstakere, bør regjeringen satse på, og tilrettelegge for, at flere kan stå lenger i arbeid, avslutter Nilsson.

 

 

 

Journalisten i denne saken jobber i Samfunnsviterne.