fbpx
En mann som sitter på en stol og papirer som blafrer fordi runt mannen

Omstilling og karriere: Should I stay or should I go?

Omstillingsprosesser kan ses på som mer enn en trussel. Kanskje er det også en ny mulighet? Les rådene fra Marie Toreskås Asheim, rådgiver for fag og karriere i Samfunnsviterne.

Omstillingsevne – den nye superheltegenskapen!

Det har blitt sagt og skrevet mye om «det nye arbeidslivet» de siste årene. Et gjennomgående budskap i den forbindelse er at arbeidstakere må være godt rustet til å håndtere endringer. Endringer i denne sammenheng betyr ikke nødvendigvis jobbskifter. Det kan også omfatte nye arbeidsoppgaver, behov for kompetansepåfyll eller det å bruke kompetansen på nye områder.

 

Omstillingsprosesser ses ofte på som en trussel. Mange oppfatter at jobbene deres er i fare og frykter at omstillingen kan medføre store personlige omkostninger for dem. Hvis din arbeidsplass blir gjenstand for en omstilling, er det imidlertid noen grep du kan ta for å unngå å gå rett i kjelleren.

 

Velg å se endringer som en mulighet for utvikling: Hvilken rolle kan jeg spille i dette? Det sies at «kunnskap er makt», og du kommer som regel lenger ved å møte omstillingsprosesser med nysgjerrighet. Jo mer informasjon du tilegner deg, desto lettere blir det å avgjøre veien videre. Her er det viktig at du har reflektert rundt din egen kompetanse og hvordan denne kan brukes på nye områder.

 

 • Hvilke kunnskaper og ferdigheter innehar du?
 • Hvilke resultater har du bidratt til?
 • Hva motiveres du av?
 • Hva kjennetegner deg som person?

 

Er du trygg på disse punktene, vil du sannsynligvis oppleve at omstillingsprosessen går lettere. Kompetansetrygghet vil også gjøre det lettere å se muligheter, både i og utenfor virksomheten du jobber i.

Unngå tunnelsyn når du utforsker jobbmulighetene dine. Mange har en tendens til å tenke alt for snevert rundt egen kompetanse og hvordan denne kan anvendes. En grundig kartlegging av egen kompetanse vil kunne bidra til at du oppdager flere muligheter.

Skal jeg bli eller gå?

Endringer i arbeidsforholdet kan være din mulighet for utvikling internt, men det kan også være det sparket bak som du trenger for å søke ny jobb. Hva gjelder for deg?

 

Tenk gjennom:

 • Er du stolt av å jobbe i virksomheten?
 • Motiveres du av å jobbe for at virksomheten når sine overordnede mål?
 • Er du villig til å yte litt ekstra (og kanskje også ofre noe) for at virksomheten skal gå godt fremover?

 

Utvikling internt:

1) Begynn med det overordnede blikket. Ser du behovet for endringene?

Innta arbeidsgivers perspektiv:

 • Hva er grunnen til at disse endringene kommer nå?
 • Hvorfor er endringene nødvendige?
 • Hva er grunnen til at ditt arbeidsforhold påvirkes?

 

2) Hvordan kan du bidra til å nå virksomhetens overordnede mål?

Tenk ikke bare på hva du mister, men undersøk også hva du eventuelt kan få av nye interessante oppgaver. Her er det viktig at du selv melder din interesse!

En mann som sitter på en stol og papirer som blafrer fordi runt mannen

Velg å se endringer som en mulighet for utvikling: Hvilken rolle kan jeg spille i dette, er rådet fra Marie Toreskås Asheim i Samfunnsviterne Foto: Foto: Dmitry Ratushny/unsplash

3) Hvilke bekymringer har du? Hva kan du gjøre for å minske disse?

Ledelsen har lite å tjene på at det tiskes og hviskes bak lukkede kontordører, så det er en fordel for alle parter med involvering og forutsigbarhet i prosessen. Snakk med din leder om hvilket informasjonsbehov du har, men vær forsiktig med å «presse frem» en avgjørelse på områder som fremdeles er uavklart.

 

Ny jobb:

 

Endringene er kanskje ikke det beste som har skjedd deg, men kanskje bidrar ubehaget til å pushe deg videre. Kanskje har det vært litt for komfortabelt litt for lenge?
Ønsker du å utforske nye bransjer, men har en CV som er veldig bransjespesifikk? Det er fullt mulig å presentere erfaringen din på en måte som åpner for flere jobbmuligheter. Still deg selv spørsmålene:

 • Hva er arbeidsoppgavene mine?
 • Hva har jeg fått kunnskap om/innsikt i?
 • Hvilke ansvarsområder har jeg hatt?
 • Hvilke samarbeidspartnere har jeg hatt og hva har jeg lært mer om gjennom disse samarbeidene?
 • Hva er jeg mest stolt over å ha fått til i jobben?
 • Hvordan vil kollegaene mine beskrive meg?
 • Hvis jeg skal forklare hva jeg jobbet med til noen som ikke kjenner fagfeltet – hva sier jeg da?

 

Unngå tunnelsyn når du utforsker jobbmulighetene dine. Mange har en tendens til å tenke alt for snevert rundt egen kompetanse og hvordan denne kan anvendes. En grundig kartlegging av egen kompetanse vil kunne bidra til at du oppdager flere muligheter.

 

Riktig fokus:
Går endringene på arbeidsplassen din i en retning som gjør det mer fristende å søke ny jobb, er det viktig at du holder riktig fokus. Mange er for opptatt av hva de søker seg vekk fra og legger for lite vekt på hva de søker seg til. Et negativt fokus kan virke ugunstig inn på jobbsøkerprosessen, og det er viktig å unngå at dårlige erfaringer skinner gjennom i søknad og på intervju. Med flere aktuelle søkere kan gode motivasjonsargumenter være den avgjørende lille forskjellen. Hvorfor ønsker du å jobbe i akkurat denne virksomheten?

 

Hva gjør dem til en attraktiv arbeidsgiver? Du må selvsagt være forberedt på å snakke om tidligere arbeidsforhold også, men mange legger all energi ned i dette. Da er faren stor for at fortiden også får for stor plass i møte med potensielle nye arbeidsgivere.

 

Fakta:

Fagforeningen Samfunnsviterne deler kunnskap om arbeidsmarked, jobbsøkerprosess og karriereutvikling med medlemmene. Ved å logge deg inn på Min side får du tilgang til konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å fremme din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine enten du er karrierestarter eller ønsker et karriereskifte.

Best når det ikke gjelder

Selv om framskrivninger om arbeidslivet tilsier at hyppigere jobbskifter blir normen fremover, burde vi ikke begrense oss til å «tenke karriere» kun når vi står i omstillingsprosesser. Å ha et bevisst forhold til egen kompetanse – og dens anvendelsesområder – er viktig gjennom hele arbeidslivet.

 

Vurder om du bør bygge på kompetansen din, utforsk muligheten for nye oppgaver eller ansvarsområder på jobb og tenk gjennom hvordan du kan bidra positivt i karriereutviklingen til kollegaer og bekjente – nettverksbygging handler like mye om å gi som å få! Ved å være «best når det ikke gjelder», sørger du for å ha den verktøykassen du behøver når du opplever omstilling på arbeidsplassen.