fbpx
Nyheter

Det digitale helseskiftet

Dr. Dropin har snudd markedet for private helsetjenester på hodet med å tilby enkle, digitale løsninger. Konkurransetilsynet mener det er bra for kunden, men regjeringen vil utrede muligheten for å fase ut kommersielle aktører i skattefinansierte velferdstjenester.

Dr. Dropin er en del av en trend som ble startet av selskapet Askeladden & Co. Askeladden ble stiftet i 2016, og har siden blitt en aktør på mange ulike markeder. Forretningsideen har vært å tilby teknologiske løsninger som kan forenkle kundens opplevelse med ulike tjenester.

Askeladdens primære forretningsområde har vært skjermet sektor. Det vil si tjenestebaserte bransjer der konkurransen fra utlandet er liten, slik som legetimer, restaurantbesøk og skjønnhetsbehandling.

Forretningsmodellen har imidlertid blitt kritisert fra flere hold. De har blant annet blitt beskyldt for dumpingpriser gjennom å underby andre private aktører i oppstartsfasen. De har også blitt kritisert for å anvende hurtigmat-lignende konsepter i bransjer som vanligvis ikke er utsatt for dette, slik som i helsesektoren.

På den andre siden har Askeladdens modell også blitt omfavnet for å bidra med sunn konkurranse i store, etablerte markeder.

Dr. Dropin

Daniel Sørli startet opp Dr. Dropin sammen med Askeladden i 2017. Dr. Dropin tilbyr legetjenester, og har markedsført seg på fleksible åpningstider og digitale løsninger.

 

Daniel-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Daniel Sørli

Daniel Sørli er lege og grunder av Dr. Dropin. Foto: Dr. Dropin

Sørli ønsket å fylle et behov i det private helsemarkedet. Ved å bruke teknologi og digitale hjelpemidler så han muligheten for å tilby et rimeligere privat alternativ til pasienter.

Han påpeker at Norge har et av verdens beste offentlige helsevesen, men at teknologiutvikling er vanskelig å få til innenfor de offentlige rammene. Selv om helsevesenet er i gang med en digitalisering, er det et dyrt og tidkrevende prosjekt.

– Dersom vi skal møte utfordringene som kommer med økning i antall eldre og flere med livsstilssykdommer, må man få til nye teknologiske løsninger, mener Sørli.

Nullprofittutvalget

Fra regjeringshold er man imidlertid mer lunken til den utviklingen i helsevesenet aktører som Dr. Dropin representerer, noe oppnevnelsen av det såkalte nullprofittutvalget signaliserer.

Utvalget skal utrede ulike modeller for organisering med tanke på hvordan kommersiell drift kan utfases innenfor skattefinansierte velferdstjenester. Ifølge en uttalelse fra regjeringen, er målet å sørge for at skattepengene kommer fellesskapet til gode, og ikke renner ut til private aktører. Utredningen skal være klar innen 1. juni 2024.

Ingunn Tollisen Ellingsen er professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet i Stavanger, og en av 13 medlemmer i utvalget.

– Utvalget har fått i mandat å vurdere styrker og svakheter ved dagens organisering, samt utrede virkninger og konsekvenser av ulike driftsmodeller, informerer Ellingsen.

Ingunn4-scaled-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Ingunn

Ingunn Tollisen Ellingsen er professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet i Stavanger, og et av medlemmene i nullprofittutvalget. Foto: Universitetet i Stavanger/Live Kolstad Kvalsvik.

I dag leveres 80 prosent av helsetjenestene i Norge i offentlig regi, mens de resterende 20 prosentene håndteres av private og ideelle aktører. Et av alternativene utvalget skal utrede er om private velfredsaktører i fremtiden kun skal bestå av ideelle organisasjoner. Det vil si at aktørene må ha et sosialt formål, og ikke betale utbytte til eierne.

– Det er for tidlig å si noe om hva vi vil komme fram til, men vi er innstilt på å gjøre et grundig arbeid som kan gi et godt kunnskapsgrunnlag for videre politikkutforming, avslutter Ellingsen.

Gunstig for kunden

Jan Yngve Sand er sjeføkonom for Konkurransetilsynet. Han gir mer uforbeholden støtte til den konkurransen aktører som Askeladden og Dr. Dropin representer:

– Når det er flere konkurrenter på et marked, bidrar det til lavere priser og det er bra for kunden, understreker Sand.

 

Jan-Yngve-Sand14-1024x782-1-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Jan Yngve Sand

Jan Yngve Sand er sjeføkonom for Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet skal gripe inn dersom en fusjon eller oppkjøp kan begrense konkurransen i utstrakt grad, hvis store aktører misbruker sin dominerende stilling, og dersom det er konkurransebegrensende avtaler mellom foretak. Sand mener derfor aktører som Dr. Dropin kan være et friskt pust i en litt tungrodd sektor:

– Det kan være lettere for mindre, private aktører å drive med innovasjon og utvikling i enkelte bransjer, avslutter Sand.