fbpx
Nyheter

6 år med fylkessammenslåing- og oppløsning tar på kreftene

Hvor havner jeg nå når Viken skal oppløses? Det er krevende å jobbe på en arbeidsplass med en utløpsdato, og hovedtillitsvalgt Liv Maren Bjørnstad er bekymret for de skjulte kostnadene.

Over halvparten av den tiden Liv Maren Bjørnstad har jobbet i Viken fylkeskommune, har sammenslåing og oppløsning av fylkeskommunen vært et tema. 1. januar 2024 skal Viken fylkeskommune oppløses, og gjenoppstå som fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

– Vi er inne i sjette året med omstilling. Først jobbet vi for å samle oss til Viken, nå skal vi fordele oss på tre fylker igjen. Jeg bruker ulike ord når jeg intervjues om dette, slitasje er et av dem, sier Bjørnstad. Hun er hovedtillitsvalgt i for Samfunnsviterne i fylkeskommunen.

 

IMG_5958-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde

De 1400 som jobber i fylkesadministrasjonen i Viken skal fordeles på tre ulike organisasjoner. - Det er krevende å være tillitsvalgt i en slik situasjon, og en får en bratt læringskurve fordi dette er noe som aldri før har vært gjort, sier hovedtillitsvalgt Liv Maren Bjørnstad. Foto: Privat

Ikke svart-hvitt

«Er du for eller imot oppløsningen av Viken?» Dette er et spørsmål Bjørnstad ofte får. Da svarer hun gjerne at svaret ikke er svart-hvitt. Det er komplekst. Og blant de ansatte har det vært, og er, fortsatt delte meninger.

– Jeg har valgt å ikke mene noe om dette personlig, men er opptatt av at det blir gode fagmiljøer og at de ansattes rettigheter ivaretas – uavhengig av om vi er i en prosess med sammenslåing eller oppløsning.

Regjeringen har lovet 200 millioner til reverseringen for alle fylkene, mens Viken alene har sagt det vil koste dem 388 millioner. Bjørnstad påpeker at oppløsningen kan ha store skjulte kostnader. Omstilling legger nemlig beslag på mye tid og krefter for ansatte, ikke minst på interne prosesser.

Fakta om Viken – sammenslåing og oppløsning:

– Viken har per 1 januar 2021 1 252 384 innbyggere, det vil si 23 prosent av landets befolkning.

– Opprettselen av Viken skjedde som følge av regionreformen hvor 19 fylker ble redusert til 11. Regionreformen foregikk parallelt med kommunereformen, og ble vedtatt av Stortinget i juni 2017.

– Viken fylke ble etablert 1. januar 2020 som følge av en tvangssammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkene hadde i 2016 og 2017 vedtatt at de var imot sammenslåingen

– I februar 2022 vedtok fylkestinget i Viken å sende søknad om oppløsning av fylket. Stortinget vedtok å oppløse Viken i juni 2022.

– Fra 1. januar 2024 blir Viken igjen til Akershus, Buskerud og Østfold. Også Troms og Finnmark, og Vestfold og Telemark, blir til selvstendige fylker igjen.

– Regjeringen har satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til oppløsning av de tre fylkene, samt Ålesund kommune. Viken alene har varslet at oppløsningen vil koste 385 millioner kroner.

Kilde: Viken.no, NRK, Wikipedia

- Må jeg flytte på meg?

Akkurat nå er Viken fylkeskommune inne i en situasjon der rundt 1400 ansatte i fylkesadministrasjonen skal fordeles på tre ulike organisasjoner. Mange lurer på hvor de kommer til å havne. Må de flytte på seg? Dette skaper usikkerhet og uro for noen, samtidig som andre ser etter nye muligheter, eller gleder seg til å komme til en mindre organisasjon.

– Det er krevende å være tillitsvalgt i en slik situasjon, og en får en bratt læringskurve fordi dette er noe som aldri før har vært gjort. Min oppgave er å følge prosessen, passe på at våre medlemmers interesser og rettigheter ivaretas, og se til at det går riktig for seg. Så langt har prosessen vært ryddig og arbeidsgiver tar medvirkning på alvor, men det betyr ikke det at det er behagelig, sier Bjørnstad.

Det er krevende å være tillitsvalgt i en slik situasjon, og en får en bratt læringskurve fordi dette er noe som aldri før har vært gjort. Min oppgave er å følge prosessen, passe på at våre medlemmers interesser og rettigheter ivaretas, og se til at det går riktig for seg. Så langt har prosessen vært ryddig og arbeidsgiver tar medvirkning på alvor, men det betyr ikke det at det er behagelig.

Mer entusiasme ved sammenslåing

Bjørnstad opplevde at det var større entusiasme blant de ansatte for opprettelsen av Viken enn det nå er for oppløsningen. Uavhengig av om en var for eller mot Viken som konstruksjon, så var de inne i en situasjon der noe nytt skulle skapes, de skulle bli større og få mer ansvar.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å jobbe for at Viken skulle bli best mulig. Motivasjonen er ikke like stor nå når mange tenker «nå skal vi tilbake til det samme gamle» og man står i en situasjon med omstilling på sjette året.

Hun påpeker at det heller blir ikke helt riktig å si at de skal tilbake til noe, organisasjonen har endret seg både i størrelse og omfang. For eksempel er Sams veiadministrasjon blitt en del avfylkeskommunene, og de har fått et større ansvar for integreringsfeltet.

 

Bekymret for konsekvensene for fagmiljøene

Mange har også søkt seg til Viken på grunn av store og spennende fagmiljøer. Nå når fylket og dermed fagmiljøene brytes opp igjen, så kan det hende de ikke får brukt sin spisskompetanse på samme måte, eller mister det fagmiljøet de har søkt seg til.

– Jeg ser allerede at vi er i ferd med å miste gode folk, og er redd for at det kan bli mer av det framover. Samtidig er samfunnsvitere gjerne generalister og trives godt med å få bredere oppgavefelt å bryne seg på. Som tidligere nevnt er dette komplekst og har flere sider.

Slitsomt med negativ omtale

Et annet aspekt Bjørnstad har merket seg som har vært belastende, er negativ omtale av fylkeskommunene.

– Det er slitsomt å høre så mye negativt om sin egen arbeidsplass når en selv er stolt av den. Det er jo et paradoks at fylkeskommunene snakkes så mye ned når den gjør en så stor oppgave for samfunnet; som det å tilby videregående utdanning og bære ansvaret for kollektivtransporten. Fylkene sitter på nøkkelen for nå Norges klimamål og vi er gode på det i tillegg!

Nå har Viken altså dette ene året på seg til å få oppløsningen på plass. Bjørnstad forteller at de får vite de økonomiske rammene for de nye fylkeskommunene i juni, og må jobbe med å få på plass budsjetter for de tre nye fylkene.

– Det blir jo ikke dobbelt opp med jobb, men ganger tre. Så dette året blir litt utfordrende for de ansatte. De må sjonglere mellom det å jobbe for gamle Viken og for de tre nye – eller gamle – fylkene.